Oferte locuri de munca top

Constructiile vor creste si anul acesta si anii viitori

Construcţiile şi serviciile vor fi sectoarele performante în acest an, având creşteri revizuite ascendent comparativ cu prognoza anterioară (+0,8, respectiv +0,4 puncte procentuale), conform prognozei pe termen mediu publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

Acest aport pozitiv va fi diminuat, însă, la nivelul întregii economii, de industrie, afectată de disfuncţionalităţi în lanţurile de aprovizionare şi de o cerere externă moderată.

Construcțiile inginerești – creștere cu 7% anul acesta

Este de remarcat dinamismul lucrărilor de construcţii pentru care se estimează o creştere cu 7% a valorii adăugate brute (VAB) susţinută în special de componenta construcţiilor inginereşti, stimulată de absorbţia fondurilor europene.

Perspectivele sectorului de construcții sunt foarte bune și pentru anii următori, creșterea VAB fiind estimată la 9,6% în 2024, la 10% în 2025 și 8% în 2026.

Anul acesta activitatea din industrie se va restrânge sub impactul preţurilor încă ridicate la energie electrică şi gaze, sectoarele energointensive urmând să înregistreze şi în acest an contracţii de activitate.
Pentru formarea brută de capital fix, luând în considerare dinamizarea lucrărilor de construcţii, rata de creştere a fost majorată la 6,8% (+0,6 puncte procentuale comparativ cu prognoza de iarnă 2023).

Astfel, rata de investiţie va ajunge la 25,5%, asigurându-se premisele trecerii la un nou model evolutiv bazat pe investiţii.

Peste 9 mii mp de spatii de depozitare noi, intr-un nou proiect

Construcţiile – sectorul cel mai dinamic

Pe latura ofertei se aşteaptă ca sectorul industrial să intre într-un proces de redresare, odată cu atenuarea şocurilor, prevăzându-se un spor mediu anual de 4,4%.

Atragerea şi utilizarea cât mai eficientă a fondurilor europene din PNRR şi Cadrul financiar multianual vor face din construcţii sectorul cel mai dinamic cu un spor mediu anual de 9,2% şi unul din principalii susţinători ai dezvoltării economiei.

Pe partea cererii, formarea brută de capital fix (+8,4%) va reprezenta factorul principal al dinamizării activităţii economice, având în vedere accelerarea investiţiilor publice şi private în domeniile prioritare, cu finanţare din PNRR. Rezultatul se va concretiza într-o îmbunătăţire semnificativă a ratei de investiţie (peste 25% în PIB).

Preţurile producţiei industriale, cât şi costurile în construcţii se aşteaptă să înregistreze dinamici uşor mai reduse pentru orizontul de prognoză, ca urmare a scăderilor cotaţiilor materiilor prime, inclusiv energie.

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus