Oferte locuri de munca top

Constructiile si agricultura in crestere, industria in scadere

Sectorul construcțiilor a avut o contribuție importantă la creșterea PIB, în primele trei trimestre faţă de perioada similară a anului trecut.

Astfel, construcțiile au avut o pondere de 4,4% la formarea PIB, volumul de activitate majorându-se cu 7,4%.

Aceasta a fost cea mai mare majorare a volumului de activitate dintre ramurile economiei.

Sectorul Agricultura, silvicultura şi pescuitul  a avut o pondere de 5,9% la formarea PIB, cu un volum de activitate în creștere cu 5,0%.

În schimb, Industria – ramura cu cea mai mare pondere in formarea PIB, de 21% –

a avut o contribuție negativă (-0,6%), iar volum de activitate din industrie a scăzut cu 2,7%, potrivit INS.

În trimestrul III, produsul intern brut a înregistrat o creştere de 2,9% pe seria ajustată sezonier faţă de același trimestru din anul anul trecut.

În primele trei trimestre, produsul intern brut a crescut cu 2,2%, seria ajustată, comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Seria ajustată sezonier a produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul III 2023.

Seria ajustată sezonier

Produsul intern brut (date ajustate sezonier) estimat pentru trimestrul III 2023 a fost de 402678,9 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,9% faţă de trimestrul II 2023 şi cu 2,9% faţă de trimestrul III 2022.

TOPUL DRUMARILOR: Pe trend ascendent, spre un adevarat boom

Serie brută

Produsul intern brut estimat pentru trimestrul III 2023 a fost de 434502,0 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,1% faţă de trimestrul III 2022.

Produsul intern brut estimat pentru primele nouă luni din an a fost de 1130268,3 milioane lei preţuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 1,4% faţă de aceeași perioadă de anul trecut.

Categorii de utilizări

Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal:

– Cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populației, al cărei volum s-a majorat cu 2,8% contribuind cu +1,7% la creșterea PIB;

– Consumului final colectiv efectiv al administrațiilor publice al cărei volum s-a majorat cu 6,9% contribuind cu +0,7% la creșterea PIB;

– Formării brute de capital fix, al cărei volum s-a majorat cu 10,7% contribuind cu +2,8% la creşterea PIB.

Un impact pozitiv la creșterea PIB a fost înregistrat de exportul net (+1,3%), consecință a scăderii volumului exporturilor de bunuri şi servicii cu 0,6% corelată cu o reducere mai pronunțată a volumului importurilor de bunuri şi servicii (-3,2%).

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus