Solplanet x AeroFix

Constructiile noi reprezinta peste jumatate din investitiile nete din economia nationala

Lucrările de construcții noi reprezintă mai mult de jumătate din investițiile nete realizate în economia națională în primul trimestru.

Potrivit datelor provizorii ale Institutului Național de Statistică, investițiile nete au crescut în primele trei luni față de aceeași perioadă de anul trecut.

Astfel, investiţiile nete au însumat 34647,5 milioane lei, în creștere cu 6,7%, comparativ cu trimestrul I 2023.

Investiţiile nete reprezintă cheltuielile destinate creării de noi mijloace fixe, dezvoltării, modernizării şi reconstrucţiei celor existente, precum şi valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate asupra mijloacelor fixe existente şi al terenurilor preluate cu plată de la alte unităţi sau de la populaţie (taxe notariale, comisioane, cheltuieli de transport, de manipulare etc).

Din totalul investițiilor nete, lucrările de construcții noi au însumat 18530,4 milioane de lei, ceea ce a reprezentat 53,5% din total.

Utilajele (inclusiv mijloacele de transport) au însumat 9776,8 milioane de lei, adică 31,2% din total.

Alte cheltuieli de investiții au însumat 6340,3 milioane de lei, 7,5% din total. Alte cheltuieli reprezintă cheltuieli pentru lucrări geologice şi de foraj, pentru cumpărarea animalelor de muncă, de producţie şi reproducţie, plantaţii de viţă de vie, pomi, împăduriri, cheltuieli pentru achiziţionarea obiectelor de inventar gospodăresc de natura mijloacelor fixe, cheltuieli pentru studiile de cercetare şi proiectare legate de obiectivele de investiţii şi pentru serviciile aferente transferului de proprietate.

Cartier de vile, propus de investitori locali

În trimestrul I 2024, comparativ cu trimestrul I 2023, creștere înregistrată la elementul de structură alte cheltuieli de investiții a fost de 165,2%.

Scăderi s-au înregistrat la elementele de structură: lucrări de construcţii noi cu 9,0% și la utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 0,9%.

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2024

Sus