Oferte locuri de munca top

Constructii SA Sibiu intra in concordat preventiv

Firmei de Construcții SA Sibiu i-a fost admisă de către tribunal cererea de intrare în concordat preventiv. Astfel, debitorul aflat în dificultate financiară va putea încheia un contract cu creditorii ce dețin cel puțin 75% din valoarea creanțelor acceptate și necontestate.

Prin acest contract debitorul propune un plan de redresare, iar creditorii acceptă să sprijine eforturile sale de depășire a dificultății în care se află.

Tribunalul Sibiu a deschis procedura de concordat preventiv împotriva Construcții SA Sibiu şi a numit administrator concordatar provizoriu pe CITR Filiala Cluj SPRL.

Acest administrator va elabora împreună cu debitorul, până la termenul din 23 iulie 2021, lista creditorilor şi oferta de concordat preventiv.

De asemenea, va notifica creditorilor oferta de concordat preventiv, prin mijloace rapide de comunicare şi care asigură posibilitatea confirmării primirii acesteia.

Depunerea şi notificarea ofertei se menţionează în Registrul Comerţului, respectiv la ORC Sibiu.

Pandemia de coronavirus a afectat grav societatea, căreia i-a fost emis în aprilie 2020 un certificat de urgență.

Cosntrucții SA Sibiu a avut anul trecut venituri totale de circa 46 milioane lei, mai mici cu peste 43% față de cele înregistrate în anul precedent.

Numărul mediu de angajați a fost anul trecut de 118 față de 131 în anul 2019.

Anul trecut societatea a raportat un profit net de circa 655 mii lei.

Cel mai mare nivel al cifrei de afaceri a fost atins în anul 2016, de peste 121,6 milioane lei.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2021

Sus