Solplanet x AeroFix

Construcţii Montaj Zalău intră în insolvenţă

muncitori30 octombrie  este termenul limită pentru înscriere la masa credală în urma intrării în insolvenţă a societăţii Construcţii Montaj SA Crişeni judeţul Sălaj.

Aceasta potrivit calendarului procedurii de insolvenţă a companiei, publicat de lichidatorii societăţii.

“Declaraţia de creanţă se va depune în două exemplare, însoţită de înscrisurile doveditoare la Tribunalul Sălaj, în cadrul dosarului nr 1938/84/2015, un exemplar fiind destinat instanţei iar cel de-al doilea administratorului judiciar la adresa acestuia menţionată în preambul”, afirmă lichidatorii.

Termenul de depunere a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii insolvenţei este de 10 zile de la raport.

De asemenea verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea în BPI a tabelului preliminar al creanţelor se poate face până cel târziu pe 16 noiembrie 2015. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar.

Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului CITR din Cluj Napoca. Pe ordinea de zi a întâlnirii sunt incluse prezentarea măsurilor întreprinse de la declararea insolvenţei, prezentarea activului şi pasivului, a raportului de cauze, desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia, confirmarea administratorului judiciar şi aprobarea onorariului, analiza şi aprobarea strategiei de continuare a procedurii.

Sus