Oferte locuri de munca top

Construcţii ingineresti: La Sânmihaiu Român mai sunt de executat patru faze ale proiectului

Nodul_Hidrotehnic_Costei_(Barajul_deversor)Punerea în siguranță a nodului hidrotehnic Sânmihaiu Român, județul Timiș, amplasat pe Bega, presupune o investiție totală de peste 42 de milioane de lei.

Din această valoare, investiţia rămasă de executat se ridică la aproape 38 milioane lei, din care peste 28 milioane lei pentru lucrări de construcţii montaj.

Restul lucrărilor rămase de executat  trebuie finalizate în 30 de luni, potrivit propunerii de hotărâre de guvern, supusă dezbaterii publice.

Aprobarea indicatorilor tehnico – economici precede stabilirea surselor

de finanţare şi implicit perioada de derulare a investiţiei.

Lucrările proiectate sunt prevăzute să se execute în cinci faze de

execuţie, incluzând aici şi refacerea terenului la terminarea lucrărilor, astfel:

Faza 1: Devierea apei prin ecluză pentru punerea la uscat a barajului stăvilar;

Faza 2: Reabilitare baraj stăvilar;

Faza 3: Punerea la uscat a ecluzei;

Faza 4: Reabilitare ecluză;

Faza 5: Refacere insulă.

Lucrările din faza 1 au fost realizate și recepționate.

Faza 2 cuprinde lucrări de reparații si reabilitare la baraj și

construcții de exploatare.

Pentru reparația barajului stăvilar se propun următoarele lucrări:

– Reabilitarea anteradierului.

– Reabilitarea bazinului disipator.

– Reabilitarea rizbermei din anrocamente.

– Reabilitarea pilelor și culeelor barajului.

– Casa mecanismelor

– Echipamentul hidromecanic

– Drumuri de acces și platforme

– Construcții de exploatare

 

Faza 3 cuprinde lucrări de punere la uscat a ecluzei.

Lucrările constau în demolarea batardourilor de pământ necesare punerii la uscat a barajului, extragerea palplanșelor metalice și mutarea acestora în amonte și aval de ecluză precum și drumul de acces mal stâng. Acest drum, se va reabilita pe o lungime totală de 235,00 m, asigurând accesul pe malul stâng, paralel cu ecluza şi canalul aferent.

 

Faza 4 cuprinde lucrări de reabilitarea a ecluzei.

O serie de lucrări de la partea de construcții au fost executate în faza 1.

Lucrările din aceasta faza constau în:

– Echipamentul hidromecanic

Se vor mai face decolmatări, reabilitari de peree, înlocuire dale și

moloane deteriorate. otodata este prevazută și realizarea unei estacade de îmbarcare – debarcare în zona de așteptare, amonte de pragul deversant existent care urmează a fi demolat la finalul lucrărilor.

Vor fi prinse și lucrări de demolare și refacere a betoanelor de montaj

aferente echipamentelor hidromecanice.

 

Faza 5 cuprinde lucrări de peisagistică a insulei.

În cadrul lucrărilor de reabilitare de la nodul hidrotehnic Sânmihaiu

Român se propune amenajarea unui loc de agrement pe insula formată între ecluză și albia râului Bega.

 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice Proiectul de HG privind aprobarea obiectivului de investiții „Punerea în siguranță a Nodului Hidrotehnic Sânmihaiu Român, județul Timiș

Cei interesați pot trimite opinii, propuneri și sugestii până la 8 octombrie 2015.

 

 

 

Sus