Oferte locuri de munca top

Constructii fara autorizatie de construire ar putea fi inscrise in cartea funciara

Documentația necesară pentru emiterea certificatului de atestare privind edificarea construcțiilor executate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea prevederilor autorizației de construire, și pentru care s-a împlinit termenul de prescripție, urmează să fie aprobată de către consilierii locali ai Sectorului 5.

A fost propusă o soluție și pentru construcțiile de acest fel pentru care nu s-a împlinit termenul de prescripție.

Astfel, o dată cu aplicarea amenzii prevăzute de Lege și cu dispunerea opririi executării lucrărilor, Primăria Sector 5 poate emite Certificat de Urbanism și Autorizație de Construire în vederea menținerii lucrărilor realizate fară autorizație de construire sau conformării lucrărilor executate la prevederile autorizației emise și numai în cazul încadrării lucrărilor executate în reglementările documentațiilor de urbanism în vigoare la data solicitării.

Teren din zona centrala a unui municipiu, eliberat de constructii

În baza certificatului de atestare, pentru construcțiile executate fară autorizație de coustruire sau cu nerespectarea prevederilor autorizației de construire va putea fi înscris în cartea funciară dreptul de proprietate.

Certificatl de atestare pentru construcțiile fără autorizație va putea fi arhivat separat și pentru a fi diferențiat de Certificatul de Atestare a Edificării Construcției, care se emite pentru lucrări executate cu Autorizație de Construire și pentru care s-a întocmit Proces Verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Certificatul menționat va fi emis numai după parcurgerea a două etape.

În prima etapă se va solicita emiterea Avizul Arhitectului Șef (Etapa I), și doar în situatia în care acesta va fi favorabil, se va putea solicita emiterea Certificatului (Etapa II), în baza documentelor menționate în anexă.

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2021

Sus