Oferte locuri de munca top

Constructii Erbasu a primit ordinul de incepere a proiectarii Spitalului de Boli Infectioase din Oradea

Primăria Oradea a anunțat că câștigat în ultimă instanță contestația formulată de către Precon Transilvania SRL, la Curtea de Apel Oradea, în legătură cu proiectul ce vizează construirea Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumologie de pe strada Vlădeasa.

Mai exact, rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect Achiziția serviciilor de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții “Construire Spital Boli Infecțioase și Pneumologie, Dispensar TBC si funcțiuni conexe” a fost contestat la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor în data de 22 ianuarie 2024 de către Precon Transilvania SRL, ofertant a cărui ofertă a fost declarată admisibilă și clasată pe locul II.

Astfel, Precon Transilvania, în calitate de lider al Asocierii formate din Precon Transilvania SRL – Bog’art – Square Birou Arhitectură Urbanism SRL-  Addict Engineering – Poliart SRL- Lemacons SRL – Dacorum Grup, a solicitat anularea raportului procedurii de atribuire, precum și a tuturor actelor anterioare și/sau subsecvente acestora care privesc modalitatea de evaluare a ofertei depuse de către Asocierea formată din Construcții Erbașu SA -Terra Gaz Construct-Concelex SRL, ofertant a cărui ofertă a fost declarată admisibilă și câștigătoare.

La data de 23 februarie, CNSC a emis Decizia nr.460/C9/165, prin care respinge ca nefondată contestația formulată de Precon Transilvania.

Ca urmare a pronunțării unei soluții de menținere a rezultatului procedurii de atribuire de către CNSC, Municipiul Oradea a semnat la data de 8 martie 2024 contractul cu ofertantul declarat câștigator, Asocierea formată din Construcții Erbașu SA -Terra Gaz Construct-Concelex SRL.

La data de 14 martie, Precon Transilvania a formulat o Plângere către Curtea de Apel Oradea prin care atacă decizia CNSC, solicitând modificarea acesteia, respectiv admiterea contestației sale.

La data de 11 aprilie Curtea de Apel Oradea respinge ca nefondată plângerea formulată de petenta Precon Transilvania SRL.

Unitati medicale, proiecte noi ale investitorilor autohtoni

Ordinul de începere privind serviciile de proiectare a fost emis în data de 10 aprilie 2024 de Supervizorul, I.E.C.M SRL în calitate de lider al Asocierii Initiative Exclusiv Consulting Management SRL – 3TI Progetti Italia- Ingegneria Integrata S.P.A. – E.T.S. S.P.A. Engineering and Technical Services.

Aceasta în baza prevederilor contractului încheiat între Municipiul Oradea și Asocierea formată din Construcții Erbașu SA -Terra Gaz Construct-Concelex SRL.

Reprezentanții Primăriei Oradea salută decizia instanței, deoarece fiecare zi sau săptămână de întârziere ar fi putut duce la ratarea termenului de execuție, la pierderea unei finanțări nerambursabile de 135 de milioane de euro și la posibilitatea ca cei peste 3 milioane de locuitori ai regiunii care va fi deservită de acest spital să nu mai beneficieze de serviciile medicale ale celui mai modern spital de boli infecțioase și pneumologie din România.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2024

Revista Arena Constructiilor aprilie 2024

Sus