Oferte locuri de munca top

Constructii din lemn: noi reguli pentru proiectare si verificare

Proiectarea și verificarea construcțiilor din lemn vor fi realizate după noi reglementări tehnice ce vor intra în vigoare de la mijlocul lunii martie.

Acestea se aplică la proiectarea clădirilor cu structura realizată din lemn natural, lemn masiv, lemn lamelat încleiat (glulam), lemn lamelat din fâșii subțiri de furnir (LVL), plăci cu fibre dublu orientate (OSB), placaj, plăci fibrolemnoase (PFL), plăci din așchii din lemn (PAL), panouri cu lamele încrucișate (CLT) și alte produse derivate din lemn.

Cerințele de calitate minime pentru construcții, stabilite prin această reglementare tehnică, se asigură pe întreaga durată de existență a construcției.

Noile prevederi se adresează proiectanților, executanților de lucrări, specialiștilor care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor, precum și organismelor de verificare și control (verificarea și/sau expertizarea proiectelor, precum și verificarea, controlul și/sau expertizarea lucrărilor).

Cerere mai mult pentru casele la rosu, decat pentru cele la cheie

Noile prevederi nu se aplică obiectivelor de investiții:

* ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentului ordin;

* pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost inițiate procedurile de achiziție publică până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, prin transmiterea spre publicare a anunțului de participare/emiterea invitației de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost recepționate de investitor/beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare;

* ale căror proiecte tehnice sunt elaborate în baza studiilor de fezabilitate/documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții menționate la lit. b);

* ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ documentații de avizare a lucrărilor de intervenții necesită actualizare, în conformitate cu actele normative în vigoare, dacă au fost elaborate și recepționate de investitor/beneficiar până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, ori sunt depuse spre reaprobare/reavizare;

* pentru care a fost aprobată finanțarea.

 

 

Descărcați aici

 

Login Required

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus