Oferte locuri de munca top

Constructia de gradinite private, finantata de stat

Investițiile private în construcția și/sau înființarea, amenajarea și dotarea de grădinițe cu profil sportiv va fi susținută financiar de stat în cadrul programului guvernamental „gROwth – investim în copii, investim în viitor”, înființat la finele anului 2018.

Susținerea financiară constă atât într-un ajutor nerambursabil privind o parte din cheltuielile eligibile, cât și în garantarea de către stat a unei părți din creditul utilizat de către investitor pentru construcția și/sau înființarea, amenajarea și dotarea grădinițelor cu profil sportiv.

Finanțarea se repartizează astfel:

  1. a)ajutor nerambursabil de până la 500.000 euro din cheltuielile eligibile, pentru construcția și/sau înființarea, amenajarea și dotarea grădinițelor cu profil sportiv, plătit investitorului după terminarea lucrărilor și obținerea autorizației de funcționare provizorie de la Ministerul Educației Naționale;
  2. b)garanție în nume și cont stat de maximum 50% din valoarea creditului contractat de investitor, excluzând dobânzile și comisioanele aferente, cu condiția ca aceste credite să finanțeze exclusiv cheltuieli eligibile aferente proiectului, în cazul în care acesta apelează la finanțarea integrală sau parțială a acestor cheltuieli prin creditare. Garanția se acordă prin intermediul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii sau Fondului Român de Contragarantare. În această categorie intră atât creditul-punte acordat pentru finanțarea ajutorului nerambursabil, cât și creditul de co-finanțare, acordat pentru finanțarea cheltuielilor eligibile neacoperite de ajutorul nerambursabil. Valoarea garanției se diminuează corespunzător cu diminuarea creditului rezultat după plata ajutorului nerambursabil, care se va efectua în contul investitorului deschis la finanțator;
  3. c)o alocare financiară nerambursabilă deductibilă din impozitul pe profit datorat anual de beneficiar pentru finanțarea cheltuielilor eligibile defalcată în tranșe egale pe o perioadă de 7 ani de la încheierea acordului de finanțare;
  4. d)pentru același beneficiar nu pot fi cumulate alocările prevăzute la litera a) cu cele prevăzute la litera c).

Beneficiarii Programului sunt persoane juridice de drept privat, inclusiv organizații neguvernamentale, asociații, fundații și/sau grupuri fiscale.

De asemenea, beneficiari ai Programului pot fi și Comitetul Olimpic și Sportiv Român, asociațiile și fundațiile, federațiile sau cluburile sportive care iau inițiativa construirii de grădinițe cu profil sportiv.

Dacă beneficiarii sunt societăți comerciale, acestea trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  1. a)să fie constituite în baza Legii societăților nr. 31/1990 sau a Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, cu modificările ulterioare, republicată;
  2. b)să fi desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, să nu fi avut activitatea suspendată temporar, oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și să fi înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
  3. c)să nu fi avut activitatea suspendată temporar, oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;
  4. d)să fi înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

Clădirile în care se vor organiza grădinițe cu profil sportiv pot fi clădiri noi sau clădiri existente care se vor moderniza și amenaja cu schimbarea funcțiunii, cu condiția ca în ultimii 5 ani să nu fi funcționat o creșă și/sau grădiniță în clădirea respectivă.

Beneficiarii de susținere financiară pentru construcția de grădinițe cu profil sportiv au obligația de a asigura locuri gratuite într-o cotă procentuală de cel puțin 8% din numărul total de preșcolari înmatriculați, pe o perioadă de 4 ani de la obținerea autorizației de funcționare.

Beneficiarii de susținere financiară pentru înființarea, amenajarea și dotarea grădinițelor cu profil sportiv au obligația de a asigura locuri gratuite într-o cotă procentuală de cel puțin 4% din numărul total de preșcolari înmatriculați, pe o perioadă de 4 ani de la obținerea autorizației de funcționare.

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.8/ nov-dec 2018

Sus