Oferte locuri de munca top

Construct Plus: Vor fi suplimentate fondurile pentru schema de ajutor de stat

Finanțarea prin schema de ajutor de stat IMM Plus, din care face parte și Construct Plus, urmează să fie majorată.

Ca urmare a interesului manifestat de către întreprinderi pentru accesarea Programului IMM Plus, plafonul de garanții este utilizat într-o mare masură.

Astfel, un proiect de Ordonanță de Urgență prevede majorarea plafonului de garanții aprobat și, implicit, majorarea bugetului ajutorului de stat acordat sub formă de grant:

* Bugetul total: + 2,45 miliarde lei, până la suma totală de circa 15 miliarde lei

* Plafonul total al garanțiilor de stat: + 2,22 miliarde lei, până la valoarea totală de 13,32 miliarde lei

* Bugetul de grant: + circa 280 milioane lei, până la valoarea totală de aproape 1,68 miliarde lei.

Prin aceste modificări se va asigura accesul la măsurile de ajutor acordate în cadrul schemei de ajutor de stat pentru un număr estimativ de 2.343 beneficiari suplimentari, astfel că se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maximum total 13.843 de beneficiari.

Din datele prezentate de fondurile de garantare rezultă o cerere consolidată de aproximativ 8,2 miliarde lei venită dinspre potențialii beneficiari de credite garantate care nu poate fi onorată în cadrul actualelor plafoane alocate la nivelul fondurilor de garantare.

Nevoie mare de capital de lucru

Din datele prezentate de cele trei fonduri de garantare care au calitate de administratori ai componentelor Programului, la data de 27 mai ponderea creditelor pentru capitalul de lucru în total credite, aflate în diferite stadii de aprobare pentru a fi garantate de către stat în cadrul Programului, se prezintă astfel:

* Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii FNGCIMM: 96,28%, defalcate pe componente astfel:

– IMM România Plus 96,58%

– Agro Plus 91,07%

– IMM Prod Plus 94,66%

– Construct Plus IMM 96,69%

* FGCR: 95,77%

* Fondului Român de Contragarantare FRC: 96%.

FGCR și FNGCIMM au solicitat creșterea plafonului de garanții cu suma de 2,22 miliarde lei, suma reprezentând 20% din bugetul schemei de ajutor de stat destinat garanțiilor, nefiind astfel necesară notificarea modificării schemei la Comisia Europeană.

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2024

Sus