Oferte locuri de munca top

Construct Plus: IMM-urile din constructii pot accesa finantari garantate de stat

A intrat în vigoare procedura de implementare a Programului IMM Plus pentru toate componentele, incluzând Construct Plus. (procedura atasata la finalul stirii)

Contractele de garantare și acordurile de finanțare aferente programului vor fi emise până la 30 iunie 2024. Plata dobânzilor se efectuează până la data de 31 iulie 2026 inclusiv.

Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăşi 10 milioane lei.

Pentru componenta Construct Plus, plafonul total de 2 miliaerde lei, se alocă prin:

* F.N.G.C.I.M.M. – 900 milioane lei pentru subcomponenta IMM

Construct Plus și 100 milioane lei pentru subcomponenta UAT Construct Plus;

* F.R.C.- 900 milioane lei pentru subcomponenta IMM Construct Plus

și 100 milioane lei pentru subcomponenta UAT Construct Plus.

Înregistrarea beneficiarilor în program

Înregistrarea beneficiarilor în program se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:

* solicitantul de finanțare garantată, trebuie să se înregistreze în aplicația online disponibilă pe site-ul www.imminvest.ro la secțiunea imminvestplus.

* înscrierea online se desfășoară în sesiune continuă, până la epuizarea plafonului alocat componentei și a bugetului aprobat al Programului;

* fiecare potențial beneficiar aplicant trebuie să bifeze opțiunea pentru Programul IMM

PLUS pe componentele acesteia: IMM Romania Plus, Agro Plus, IMM Prod Plus, Innovation Plus și Construct Plus.

Să completeze online datele de identificare, să atașeze declarația IMM în format .pdf sau, după caz, declarația privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, precum și opțiunea pentru tipul de credit solicitat;

* aplicația software va genera automat solicitantului numărul de înregistrare, precum și un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării.

După efectuarea verificării datelor și elementelor înregistrate de potențialul beneficiar aplicant, se va emite acordul de principiu privind eligibilitatea în cadrul programului.

Concurenta foarte mare pentru un contract de 23 mil euro

Finanțarea și garantarea

Prin noul program se acordă ajutor de stat sub formă de garanţii de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat.

Durata maximă a finanţărilor este de 72 de luni, în cazul creditelor de investiţii (inclusiv

perioada de graţie), fără posibilitate de prelungire.

În cazul refinanţării creditelor de investiţii, maturitatea creditului acordat nu poate depăşi 72 de luni de la momentul acordării iniţiale.

Durata garanţiilor acordate nu poate depăşi 6 ani pentru creditele de investiţii şi 3 ani pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru.

Domenii/Sectoare de activitate eligibile aferente componentei CONSTRUCT PLUS

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară

4120 Lucrări de construcţii ale clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

4211 Lucrări de construcţii ale drumurilor şi autostrăzilor

4212 Lucrări de construcţii ale căilor ferate de suprafaţă şi subterane

4213 Construcţia de poduri şi tuneluri

4221 Lucrări de construcţii ale proiectelor utilitare pentru fluide

4222 Lucrări de construcţii ale proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii

4291 Construcţii hidrotehnice

4299 Lucrări de construcţii ale altor proiecte inginereşti n.c.a.

4311 Lucrări de demolare a construcţiilor

4312 Lucrări de pregătire a terenului

4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii

4321 Lucrări de instalaţii electrice

4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat

4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

4331 Lucrări de ipsoserie

4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie

4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri

4339 Alte lucrări de finisare

4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii

4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

7111 Activităţi de arhitectură

7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea

7120 Activităţi de testări şi analize tehnice

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2024

Revista Arena Constructiilor aprilie 2024

Sus