Oferte locuri de munca top

Consiliul European da unda verde finala pentru reducerea emisiilor de metan din sectorul energetic

Consiliul European a dat undă verde finală pentru reducerea emisiilor de metan din sectorul energetic.

Consiliul a adoptat astăzi un regulament privind urmărirea și reducerea emisiilor de metan care face parte din pachetul „Fit for 55”

Regulamentul introduce noi cerințe privind măsurarea, raportarea și verificarea emisiilor de metan în sectorul energetic.

Măsurile de atenuare, cum ar fi detectarea și repararea scurgerilor de metan și limitarea ventilației și arderii, vor avea ca scop evitarea emisiilor de metan. Instrumentele globale de monitorizare vor asigura transparența emisiilor de metan din importurile de petrol, gaze și cărbune în UE.

”Metanul, un poluant climatic de scurtă durată de până la 30 de ori mai puternic decât CO2, este al doilea cel mai important gaz cu efect de seră. Pentru a îndeplini obiectivul Acordului de la Paris de a limita încălzirea globală la 1,5 grade C și de a atinge neutralitatea climatică până în 2050, trebuie să reducem emisiile de metan în sectoarele petrolului, gazelor și cărbunelui. Această legislație asigură monitorizarea și abordarea adecvată a emisiilor de-a lungul acestor lanțuri valorice” a declarat Tinne Van der Straeten, ministrul belgian pentru energie.

Reguli mai stricte privind monitorizarea și raportarea

Operatorii vor trebui să măsoare emisiile de metan la nivel de sursă și să întocmească rapoarte de monitorizare care vor fi verificate de către verificatori independenți acreditați.

Statele membre vor menține și actualiza în mod regulat un inventar al tuturor puțurilor, precum și planuri de atenuare pentru puțurile inactive, pentru a preveni orice riscuri pentru sănătatea publică și pentru mediu cauzate de emisiile de metan.

De asemenea, vor măsura și monitoriza emisiile de la minele de cărbune care au fost închise sau abandonate de mai puțin de 70 de ani, deoarece metanul continuă să fie eliberat chiar și atunci când producția este oprită.

Autoritățile naționale vor efectua inspecții periodice pentru a verifica și a asigura respectarea de către operatori a cerințelor regulamentului, inclusiv luarea unor măsuri de remediere ulterioare.

Măsuri de prevenire și atenuare

Conform noilor reguli, operatorii vor trebui să detecteze și să repare scurgerile de metan. Operatorii vor trebui să efectueze sondaje privind scurgerile de metan în diferite tipuri de infrastructuri la intervale stabilite.

Operatorii vor trebui apoi să repare sau să înlocuiască toate componentele peste anumite niveluri de scurgere de metan imediat după detectare și nu mai târziu de cinci zile după aceea.

Termenul limită stabilit pentru o reparație completă conform noilor reguli este de 30 de zile.

În plus, regulamentul interzice aerisirea și arderea metanului din stațiile de drenaj până în 2025 și din puțurile de ventilație până în 2027, cu excepția cazului în care este strict necesar sau în caz de urgență sau defecțiune.

Emisii de metan în afara UE

Vor fi de asemenea urmărite emisiile de metan din importurile de energie ale UE.

Noile reguli vor introduce instrumente globale de monitorizare pentru a crește transparența emisiilor de metan din importurile de petrol, gaze și cărbune în UE.

Regulamentul va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al UE.

Comisia va revizui aplicarea regulamentului în 2028, inclusiv nivelul de reducere a emisiilor atins.

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2024

Sus