Oferte locuri de munca top

Consiliul European a emis primele reguli privind inteligenta artificiala

Consiliul European a aprobat legea care urmărește armonizarea regulilor privind inteligența artificială. Aceasta urmează o abordare „bazată pe riscuri”, cu cât riscul de a provoca un prejudiciu societății este mai mare, cu atât regulile sunt mai stricte.

Este prima lege de acest gen din lume și poate stabili un standard global pentru reglementarea AI.

Actul AI se aplică numai domeniilor din dreptul UE și oferă derogări, cum ar fi sistemele utilizate exclusiv în scopuri militare și de apărare, precum și în scopuri de cercetare.

Clasificarea sistemelor AI ca practici AI cu risc ridicat și interzise

Noua lege clasifică diferite tipuri de inteligență artificială în funcție de risc.

Sistemele AI care prezintă doar un risc limitat ar fi supuse unor obligații de transparență foarte ușoare, în timp ce sistemele AI cu risc ridicat ar fi autorizate, dar supuse unui set de cerințe și obligații pentru a avea acces pe piața UE.

Sistemele de inteligență artificială, cum ar fi, de exemplu, manipularea cognitiv-comportamentală și scorul social, vor fi interzise în UE, deoarece riscul lor este considerat inacceptabil.

Legea interzice, de asemenea, utilizarea inteligenței artificiale pentru controlul predictiv bazat pe profilare și sisteme care utilizează date biometrice pentru a clasifica oamenii în funcție de categorii specifice, cum ar fi rasa, religie sau orientare sexuală.

Modele AI de uz general

Actul abordează, de asemenea, utilizarea modelelor AI de uz general (GPAI).

Modelele GPAI care nu prezintă riscuri sistemice vor fi supuse unor cerințe limitate, de exemplu în ceea ce privește transparența, dar cele cu riscuri sistemice vor trebui să respecte reguli mai stricte.

O nouă arhitectură de guvernare

Pentru a asigura o aplicare corespunzătoare, sunt înființate mai multe organe de conducere:

* Un birou de inteligență artificială în cadrul Comisiei pentru aplicarea normelor comune în întreaga UE

* Un grup științific de experți independenți pentru a sprijini activitățile de aplicare

* Un consiliu AI cu reprezentanți ai statelor membre pentru a consilia și a asista Comisia și statele membre cu privire la aplicarea consecventă și eficientă a Actului AI

* Un forum consultativ pentru părțile interesate, care să ofere expertiză tehnică Consiliului AI și Comisiei

Penalizări

Amenzile pentru încălcarea actului AI sunt stabilite ca procent din cifra de afaceri anuală globală a companiei contravenientă în anul financiar precedent sau o sumă predeterminată, oricare dintre acestea este mai mare.

IMM-urile și întreprinderile nou-înființate sunt supuse unor amenzi administrative proporționale.

Transparența și protecția drepturilor fundamentale

Înainte ca un sistem AI cu risc ridicat să fie implementat de către unele entități care furnizează servicii publice, va trebui evaluat impactul asupra drepturilor fundamentale.

Regulamentul prevede, de asemenea, o transparență sporită în ceea ce privește dezvoltarea și utilizarea sistemelor AI cu risc ridicat.

Sistemele AI cu risc ridicat, precum și anumiți utilizatori ai unui sistem AI cu risc ridicat, care sunt entități publice, vor trebui să fie înregistrați în baza de date a UE pentru sistemele AI cu risc ridicat, iar utilizatorii unui sistem de recunoaștere a emoțiilor vor trebui să informeze naturale persoane atunci când sunt expuse la un astfel de sistem.

Pașii următori

După semnarea de către președinții Parlamentului European și ai Consiliului, actul legislativ va fi publicat în Jurnalul Oficial al UE în zilele următoare și va intra în vigoare la douăzeci de zile de la această publicare.

Noul regulament se va aplica la doi ani de la intrarea sa în vigoare, cu unele excepții pentru prevederi specifice.

 

 

 

 

 

Sus