Oferte locuri de munca top

Consiliile Judetene promit decontarea la timp a facturilor

Problema întârzierii plăților către constructori apare de regulă la Unitățile Administrativ Teritoriale care au bugete mai mici. Acestea nu își permit să deconteze din fonduri proprii lucrările până ce primesc banii de la finanțatori, spre deosebire de Consiliile Județene.

 

 

 

Totuși, reprezentanții Consiliilor Județene spun că la finalul anului trecut s-au înregistrat probleme din cauza OUG nr. 90/2023 prin care au fost introduse unele restricții cu privire la limitarea și diminuarea cheltuielilor bugetare pentru a diminua deficitul bugetar la nivel național.

Măsurile impuse de această ordonanță ”au cauzat probleme în decontarea facturilor emise de constructori în lunile noiembrie si decembrie, în sensul că, deși erau sumele asigurate în buget, nu s-au încadrat în media plăților efectuate în perioada ianuarie-septembrie 2023”, potrivit președintelui CJ Covasna, Tamas Sandor.

La rândul său, președintele CJ Timiș, Alin- Adrian Nica, spune că o bună parte din facturile neachitate la termen din cauza OUG nr. 90/ 2023 a fost, însă, achitată în primele două luni ale acestui an.

”Au mai existat, totuși, timpi de așteptare mai mari, în medie cu două – trei luni, la decontarea facturilor fiscale care au sursă de finanțare PNRR, determinate de cerințele specifice proiectului”, admite Alin- Adrian Nica.

Una dintre problemele întâmpinate în derularea proiectelor de construcții este legată de finanțarea ajustării prețurilor la materialele de construcții aferente contractelor de lucrări.

Sursa de finanțare a acestor ajustări nu este clar stabilită în prevederile legale în vigoare, mai ales în ceea ce privește contractele de lucrări din cadrul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile. ”S-au transmis solicitări către autoritățile implicate în gestionarea și implementarea proiectelor și se așteaptă un răspuns privind stabilirea modului de finanțare a acestor creșteri, fiind o situație ce poate genera întârzieri sau chiar blocaje în implementarea investițiilor”, spune Grigore Florin Moldovan, administrator public al Județului Bistrița-Năsăud.

Autoritatile judetene vor sa colaboreze cu FPSC pentru a realiza cat mai bine proiectele de investitii

Decontările se fac între 10 și 30 de zile. Uneori mai târziu

Reprezentanții celor mai multe Consilii Județene, dintre cele care au răspuns sondajului făcut de ARENA Construcțiilor, susțin că în prezent fac decontările într-un interval mediu de timp de circa 30 de zile. Sunt, însă, și administrații județene care spun că plătesc mult mai repede. Astfel, CJ Ialomița a plătit facturile în termen de 10 zile de la primirea acestora și a documentelor justificative.

Marian Pavel, președintele CJ Ialomița, subliniază: ”Din punct de vedere financiar nu au fost întâmpinate dificultăți, Județul Ialomița asigurând resursele financiare pentru derularea investițiilor aflate în curs”. Numai în anul 2023, din cauza OUG nr. 90/2023 au fost întâmpinate unele dificultăți în ceea ce privește prioritizarea la plată a facturilor către constructor, luându-se în considerare interdicțiile de plată stabilite, precum și reducerea obligațiilor de plată în temeiul termenelor legale.

Plăți la 15 – 16 zile de la înaintarea facturilor au făcut administrațiile județelor Vaslui și Bistrița-Năsăud.

”Nu s-au întâmpinat probleme în decontarea facturilor către constructori, iar durata medie de efectuare a plăților a fost în conformitate cu prevederile contractuale, respectiv 15 zile de la înaintarea facturilor”, afirmă reprezentanții CJ Vaslui.

Iar reprezentanții CJ Bistrița-Năsăud susțin că durata medie de efectuare a plăților către constructori în cursul anului 2023 a fost de 16 zile calendaristice de la data emiterii facturii.

Pe durata derulării investițiilor, CJ Teleorman nu a întâmpinat probleme în decontarea facturilor iar reprezentanții săi afirmă că durata medie de efectuare a plăților este de 15 – 20 de zile de la emiterea facturilor.

Anumite dificultăți în procesul de decontare a facturilor către constructori au fost întâmpinate în Județul Sălaj, pe fondul numărului foarte mare al proiectelor în implementare. ”Le suntem recunoscători echipelor din ministerele de resort pentru eforturile lor și pentru colaborarea care a făcut posibilă gestionarea cu succes a tuturor problemelor apărute. Astfel, la Consiliul Județean Sălaj, durata medie de efectuare a plăților este de 25 de zile”, transmite Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele CJ Sălaj.

Pentru investițiile din județul Arad, plățile se fac, în medie, între 15 și 30 de zile, în funcție de specificul fiecărui decont.

La Mehedinți, din momentul în care situațiile de lucrări sunt acceptate de către beneficiar, acestea se facturează, iar decontarea lor diferă în funcție de sursa de finanțare. ”UAT Județul Mehedinți fiind totuși o entitate cu un buget mai generos comparativ cu UAT-urile comune, în unele cazuri plățile s-au putut efectua din buget propriu. Ulterior, banii au fost rambursați de către finanțatori, din fondurile europene sau de la bugetul de stat. Durata medie de efectuare a plăților este de aproximativ 30 de zile, cu mențiunea că au existat cazuri când plățile au fost realizate mai repede, dar și cazuri în care acestea au întârziat”, spune președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu.

Selectarea celor mai potriviti contractanti, sarcina grea pentru autoritatile contractante

În județul Satu Mare, deși au existat câteva probleme temporare, de câteva luni, neimputabile beneficiarului, în majoritatea cazurilor facturile au fost decontate în termen de 30 de zile de la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor.

În ceea ce privește decontarea facturilor către constructori, aferente situațiilor de lucrări înaintate, nu au fost întâmpinate probleme deosebite privind decontarea acestora din bugetul CJ Timiș. Excepțiile au fost determinate de punerea în aplicare a OUG nr. 90/2023, când, din cauza plafoanelor impuse, au apărut unele întârzieri de plată.

O durată medie de efectuare a plăților tot de 30 de zile este și în cazul facturilor emise pentru investiții ale Consiliului Județean Brăila. ”Probleme în decontarea facturilor am întâmpinat doar la sfârșitul anului 2023, din cauza restricțiilor impuse de O.U.G. 90/27.10.2023, conform căreia am fost obligați la plafonarea plăților lunare”, afirmă Francisk Iulian Chiriac, președintele CJ Brăila.

La fel și Costel Avram, administrator public al Consiliului Județean Hunedoara, susține faptul că nu au fost întâmpinate probleme în decontarea facturilor către constructori: ”Plata facturilor se efectuează în termen de 30 zile de la data înregistrării acestora la sediul unității beneficiare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data respectivă. Pentru ca acest proces să funcționeze este necesară îndeplinirea condițiilor contractuale, după aprobarea documentației tehnice de către beneficiar.”

Reprezentanții CJ Cluj susțin că nu au existat probleme în ceea ce privește plățile, ”decontarea facturilor a avut loc conform contractului, în maxim 30 de zile de la depunere”.

Aceeași situație o raportează și CJ Mureș, precum și CJ Argeș, unde decontarea facturilor către constructori se face într-un interval mediu de 30 de zile, potrivit reprezentanților acestor autorități județene.

Sus