Oferte locuri de munca top

Conexiunea feroviara Brasov – aeroportul Ghimbav va costa 150 mil euro

Proiectul de realizare a conexiunii feroviare între municipiul Brașov și Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav va fi aprobat azi de Guvern.

Investiția se ridică la aproape 150 milioane de euro, echivalentul a aproape 740 milioane lei.

Linia de cale ferată de la Aeroportul Internaţional Braşov Ghimbav va permite transportul pasagerilor către municipiul Braşov, precum şi către alte oraşe din țară.

Conform indicatorilor tehnico-economici, traseul va avea o lungime de 21,5 kilometri, pe care vor fi realizate trei podețe și un pod.

Pentru protecţia zonelor locuite învecinate căii ferate s-au prevăzut panouri fonoabsorbante, pe o lungime totală de 2.439 m. Panourile fonoabsorbante se vor amplasa în lungul căii ferate la o distanţă de 3,30 m distanţă măsurată de la faţa panoului fonoabsorbant până la axul căii ferate.

O singura oferta pentru constructii ingineresti de peste 56 mil euro

Valoarea totală a investiției este de 739.330 mii lei, inclusiv TVA, din care valoarea lucrărilor de construcții și montaj este de 538.734 mii lei.

Finanțarea obiectivului de investiții se face din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, din veniturile proprii ale Companiei Naționale de Căi Ferate ,,C.F.R.”– S.A., precum și alte surse legal constituite.

Realizarea unei conexiuni feroviare cu Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav va contribui la:

* dezvoltarea şi extinderea legăturilor transportului aerian cu alte moduri de transport prin interconectarea aeroportului cu întreaga reţea de cale ferată a României şi cu reţeaua europeană de transport TEN-T, precum şi conexiunea cu modurile de transport urban

* atragerea unui număr cât mai mare de călători din localităţile limitrofe pe transportul feroviar, etc.

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 5/ iulie-august 2022

Sus