Oferte locuri de munca top

Conducerea executiva a CNAIR poate inceta anticipat contractele

Conducerii executive a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. îi aparține competența aprobării încheierii, precum și a oricărei forme de încetare anticipată a contractelor.

Aceasta este una dintre modificările Statutului C.N.A.I.R. – S.A. ce vor fi aprobate astăzi de Guvern, motivată de specificul și amploarea contractelor gestionate de companie, de obligativitatea respectării dispozițiilor din domeniul achizițiilor publice, precum și de faptul că managementul contractelor este realizat în integralitate de conducerea executivă iar acestea presupune luarea multor decizii în etape diverse în funcție de stadiile de execuție.

Concomitent vor fi modificate atribuțiile Consiliului de administrație, în sensul acordării de competență doar pentru aprobarea demarării procedurilor de achiziție publică.

Totodată, conducerii executive îi revine competența numirii, suspendării sau revocării directorilor executivi ai C.N.A.I.R. și fixarea salariilor, cu acordul Consiliului de Administrație, cu excepția celor cărora Consiliul de Administrație le-a delegat competențele privind conducerea unității.

CNAIR va fi administrată de un număr de 7 administratori care constituie consiliul de administrație, numiți pentru o perioadă de maxim 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului, în cazul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile.

Elaborarea unui SF de peste 6 mil euro, intarziata

Din cei 7 administratori, cel puțin doi trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de minim 5 ani.

Cel mult doi membri pot fi din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acționarilor vor fi în număr de maxim două persoane, iar aceștia vor fi numiți/revocați prin ordin al ministrului Transporturilor și Infrastructurii.

Totodată, în perioada în care statul este acţionar majoritar, membrii consiliului de administraţie vor fi numiţi de Adunarea generală a acţionarilor, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sau, după caz, la propunerea consiliului de administraţie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus