Oferte locuri de munca top

Conditiile pentru autorizarea instalatiilor de producere a biogazului si biometanului

Au fost stabilite condițiile în care este valabilă autorizația de înființare a noilor instalații de producere a biogazului sau a biometanului. Prevederile au fost deja publicate în Monitorul Oficial, acestea urmând să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2021.

Astfel, pe durata de valabilitate a autorizației, titularul are dreptul să desfășoare sau să asigure desfășurarea de lucrări de inginerie, procurare, construcții- montaj, precum și alte lucrări/servicii necesare pentru realizarea instalației de producere a biogazului sau biometanului (IPB).

Titularul autorizației va avea următoarele obligații:

* să stabilească și să aplice, pe întreaga durată a executării lucrărilor, măsurile de protecție a persoanelor, bunurilor și mediului;

* să obțină toate avizele, acordurile și alte documente prevăzute de legislația în vigoare pentru realizarea unei noi instalații de IPB ce face obiectul autorizației.

Asigurarea personalului și dotarea tehnică

Titularul trebuie să se asigure că execuția obiectivelor IPB se va face cu personal calificat, autorizat, atestat și în număr suficient și că este asigurată dotarea tehnică și materială necesară. Se vor lua în considerare inclusiv personalul și dotarea tehnică și materială alocate de subcontractanți.

Totodată, titularul va fi obligat să întocmească și să aplice proceduri proprii de lucru care respectă normele tehnice și reglementările incidente în sectorul gazelor naturale.

Modificarea și transferul autorizației

Ca urmare a unei cereri scrise a titularului autorizației sau din proprie inițiativă, ANRE poate modifica autorizația.

În cazul unor modificări ale statutului titularului autorizației, determinate de fuziunea, divizarea, transformarea sau schimbarea denumirii, ANRE examinează cererea de modificare și documentația anexată acesteia și dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz, modificarea autorizației sau acordarea unei autorizații noi.

Descărcați aici Ordinul ANRE

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

 

 

Sus