Oferte locuri de munca top

Conditiile de autorizare a constructiilor, modificate prin noul Regulament General de Urbanism

Condițiile de autorizare a construcțiilor vor fi modificate prin noul Regulament General de Urbanism, proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea sa fiind în dezbatere publică până pe 18 decembrie.

Noul Regulament General de Urbanism este fundamentul planurilor de urbanism, dar și al regulamentelor locale de urbanism, și reprezintă un sistem de norme tehnice, juridice și economice.

Executivul consideră că forma actuală a Regulamentului este incoerentă și depășită de realitățile din prezent, lăsând loc de interpretări. De aceea, setul normativ, în forma sa actualizată, își definește propria arie de jurisprudență și își atribuie rolul de a stabili regulile generale de ocupare a terenurilor, în vederea unei dezvoltări durabile.

Noul act normativ își propune să crească eficiența programelor de finanțare și stabilește o grilă de prioritizare, la nivel județean, pentru cazurile în care cererea de finanțare depășește suma alocată prin bugetul programului.

„Totodată, se preconizează că transformarea programului de finanțare a elaborării și actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism din program anual în program multianual, va conduce la o accesare mai facilă a fondurilor de la bugetul de stat de către unitățile administrativ teritoriale și la un mai bun control al cheltuirii banilor publici”, arată inițiatorii proiectului.

Prin proiectul elaborat de Ministerul Dezvoltării, Executivul își dorește să elimine prevederile anterioare care afectau libera concurență, astfel că avizele vor fi emise de către autoritățile publice, și nu de companiile private, cum se întâmpla anterior.

Proiectul de act normativ vizează dezvoltarea controlată a localităților și stabilește principii generale ce au rol de îndrumare în elaborarea documentației de urbanism.

Regulamentul prevede procente de ocupare diferite pentru mediul urban, respectiv rural, pentru ca fiecare unitate teritorială să-și păstreze caracteristicile specifice. Indicatorul vine în susținerea unei dezvoltări durabile și nu trebuie să depășească limita superioară, stabilită prin legislația locală.

Același proiect de act normativ își propune să reglementeze și mai ferm categoriile de folosință. Spre exemplu, pe terenurile agricole din extravilan vor fi permise exclusiv construcțiile cu caracter militar, cele din infrastructura de transport, lucrările de utilități publice și cele de exploatare a resurselor naturale. De partea cealaltă, orice extindere a suprafeței intravilanului, prin intermediul planurilor urbanistice generale, trebuie fundamentată cu studii asupra indicatorilor socio-economici.

Din punct de vedere al mediului, noul Regulament crește gradul de protecție a zonelor împădurite, unde autorizarea construcțiilor va fi strict interzisă, și a resurselor subterane.

Cu toate acestea, în mod excepțional, potrivit Codului Silvic, vor fi autorizate construcțiile necesare pentru întreținerea pădurilor, pentru exploatările silvice și a culturilor forestiere. De asemenea, documentul stabilește limitele în care se poate construi într-o zonă afectată de fenomene naturale, precum: furtuni, inundații, incendii de pădure, avalanșe, cutremure etc.

 

Sus