Oferte locuri de munca top

Conditii pentru electrificarea localitatilor

Evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei va fi făcută de către ANRE după o metodologie îmbunățită. Aceasta ca urmare a propunerilor și solicitărilor primite de ANRE din partea unor primării, precum și a faptului că au fost identificate mai multe aspecte ce necesită clarificări.

Astfel, metodologia va fi aplicabilă şi în cazul în care o asociație de autoritați publice solicită operatorului de distribuție dezvoltarea reţelei electrice de interes public în vederea racordării în baza planurilor de dezvoltare regională şi de urbanism.

În scopul facilitării realizării extinderilor de rețele de distribuție a energiei, s-a modificat definiția extinderilor de rețele de distribuție a energiei, prin eliminarea sintagmei “intravilan” din conținutul acesteia.

În forma propusă, extinderea rețelei electrice de distribuție înseamnă „dezvoltarea rețelei electrice de distribuție de interes public deținute de operatorul de distribuție concesionar prin realizarea, într-o zonă în care nu există rețea situată într-o localitate electrificată, a unor noi capacități de distribuție și efectuarea lucrărilor de întărire a rețelei electrice strict necesare, în vederea racordării unuia sau a mai multor locuri de consum, a obiectivelor de importanță strategică, care contribuie la securitatea și siguranța națională, precum și a obiectivelor sociale de interes public la rețeaua electrică de interes public din zona respectivă”.

Pentru situația în care autoritatea publică /utilizatorul/grupul de utilizatori decid să finanțeze integral investiția se va introduce în mod explicit termenul pentru returnarea cotei de cofinanțare a operatorului. De asemenea, va fi stabilit și termenul pentru preluarea în proprietate de către operator a elementelor de rețea aferente cotei restituite.

Totodată, se vor aduce clarificări privind valoarea cotei restituite autorității publice/ utilizatorului/ grupului de utilizatori, în situația în care acestea decid să finanțeze integral investiția. Astfel va fi stabilită cota pe baza minimului dintre valoarea lucrărilor conform ofertei operatorului de distribuție concesionar și valoarea lucrărilor realizate specificată în procesul verbal de recepție a punerii în funcțiune a lucrărilor.

Pentru situația în care autoritatea publică/ utilizatorul/grupul de utilizatori decid să finanțeze integral investiția s-a facut precizarea că proiectul tehnic și caietul de sarcini se realizează de către aceștia, cu un operator economic atestat de autoritatea competentă.

În baza proiectului tehnic și a caietul de sarcini, autoritatea publică/utilizatorul/grupul de utilizatori va realiza lucrările privind dezvoltarea reţelei electrice de distribuție pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei cu un operator economic atestat de autoritatea competentă.

Metodologia pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei, va fi modificată prin tr-un ordin al ANRE.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2021

 

Sus