Oferte locuri de munca top

Conditii noi privind parcelarea terenurilor

Conditii noi privind autorizarea parcelării terenurilor au fost incluse în proiectul noului Regulament General de Urbanism aflat în dezbatere publică până pe 18 decembrie.

Autorizarea executării parcelărilor noi, în baza noului regulament, este permisă numai dacă pentru fiecare lot în parte se respectă cumulativ următoarele condiţii:

  1. a) front la stradă de minimum 8 m pentru clădiri înşiruite şi de minimum 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate;
  2. b) suprafaţa minimă a parcelei de 150 mp pentru clădiri înşiruite şi, respectiv, de minimum 200 mp pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate;
  3. c) adâncime mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei.

Pentru parcelările realizate prin divizarea unor terenuri sau prin reconfigurarea unor terenuri alipite, sunt considerate loturi construibile numai loturile care cele trei conditii mentionate mai sus.

În cazul loturilor provenite din dezmembrarea unei parcele construite se va verifica la eliberarea certificatului de urbanism și a autorizației de construire încadrarea indicatorilor urbanistici, a procentului de ocupare a terenului și a coeficientului de utilizare a terenului, în valorile maxim admise, atât pe lotul dezmembrat, dar și prin raportare la suprafața parcelei înaintea dezmembrării și suprafețele totale construite însumate cu suprafețele propuse spre construire.

Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minim 4 loturi alăturate, în vederea realizării de noi construcţii. Pentru un număr mai mare de 12 loturi, se poate autoriza realizarea parcelării şi executarea construcţiilor în baza elaborării și aprobării în condițiile legii a unui Plan Urbanistic Zonal cu condiţia adoptării de soluţii de echipare colectivă care să respecte normele legale de igienă şi de protecţie a mediului şi de asigurarea a minim 20 mp spaţiu verde pe cap de locuitor şi de minimum de 5% spaţii verzi publice.

Reparcelarea, în sensul noului regulament, reprezintă operațiunea care are ca rezultat o altă împărțire a mai multor loturi de teren învecinate care nu sunt construibile sau care au forme neregulate, loturile rezultate având destinații și/sau forme diferite decât erau acestea la momentul inițial. Reparcelarea are drept scop realizarea unei mai bune împărțiri a unui teritoriu din intravilan în loturi construibile, cu forme regulate și asigurarea suprafețelor necesare echipamentelor de folosință comună și obiectivelor de utilitate publică.

 

 

Sus