Oferte locuri de munca top

Conditii noi pentru proiectele de investitii finantate prin PNRR

Nu numai denumirea PNRR va fi modificată, ci și unele condiții pentru finanțarea proiectelor de investiții. Guvernul va discuta astăzi modificarea denumirii ”Planul național de relansare și reziliență” în ”Planul național de redresare și reziliență”.

Proiectele de investiţii publice aferente domeniilor de investiţii care se finanţează în cadrul PNRR trebuie să respecte cumulativ șase condiţii.

Două din aceste condiții vor fi completate față de varianta din Ordonanța 155/2020, după cum urmează:

* proiectele trebuie să fie proiecte mature, cu un grad avansat de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice. Trebuie să fie angajamente ferme din partea beneficiarilor finali de încheiere a contractelor de achiziţie publică sau a contractelor sectoriale, după caz, până la sfârşitul anului 2022, pentru minimum 70% din valoarea alocată, respectiv la sfârşitul anului 2023, pentru restul valorii alocate;

* proiectele trebuie să obţină avizul conform eliberat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) prin care să se confirme compatibilitatea cu recomandările specifice de ţară şi tranziţia verde şi digitală, eligibilitatea finanţării din MRR şi contribuţia la atingerea jaloanelor și țintelor prevăzute în PNRR.

Licitațiile vor începe înaintea semnării contractelor de finanțare

Beneficiarii finali ale căror proiecte urmează să fie finanţate prin PNRR vor putea derula procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică/sectoriale anterior

încheierii acordurilor/contractelor de finanţare.

Aceasta în baza avizului conform eliberat de MIPE. Avizul conform se eliberează pentru fiecare proiect în parte care urmează a se finanţa din fondurile alocate prin PNRR, la propunerea ministerului coordinator de reformă și/sau a celui responsabil de implementarea componentei. Avizul MIPE va fi emis în limita bugetului estimat prevăzut pentru fiecare pilon/componentă de investiţii, după aprobarea potrivit procedurilor la nivel european a PNRR.

După aprobarea PNRR potrivit procedurilor la nivel european, MIPE va încheia acorduri de finanţare pentru implementarea reformelor și/sau acorduri de finanțare pentru implementarea componentelor aferente reformelor, cu ministerele responsabile de implementarea reformelor, ministerele reponsabile de implementarea componentelor aferente reformelor, cu Secretariatul General al Guvernului, precum și ministerele care au în subordine entități responsabile de implementarea componentelor aferente reformelor.

Beneficiarii finali de fonduri din PNRR încheie contracte de achiziţie publică/sectoriale pentru proiectele finanţate din PNRR, după încheierea acordurilor de finanţare și numai după obținerea avizului MIPE.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2021

Sus