Oferte locuri de munca top

Conditii noi pentru constructiile cu valoare arhitecturala sau istorica

Pentru construcțiile monument istoric și cele cu valoare arhitecturală sau istorică vor fi stabilite modul de realizare și formatele necesare pentru comunicarea notificării prealabile și emiterea acordului scris.

Este vorba despre lucrările care pot fi executate fără autorizație de construire sau desființare.

Un nou proiect de ordin de ministru prevede că lucrările pot fi executate numai cu notificarea prealabilă a autorităţii administraţiei publice locale şi a serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii. Aceasta în baza acordului scris al acestui serviciu public deconcentrat, ce conţine condiţiile şi termenele de executare ale lucrărilor sau, după caz, necesitatea urmării procedurii de autorizare a respectivelor lucrări.

Acordul scris va fi emis în cel mult 30 de zile de la data înregistrării notificării la serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii. La depăşirea termenului prevăzut se consideră că lucrările notificate beneficiază de acord tacit.

În cazul în care proprietarii sau titularii altor drepturi reale asupra imobilului și/sau împuterniciți ai acestora intenționează să execute lucrări care se încadrează în categoriile prevăzute alin. (2) al art. 11 din  Legea nr. 50/1991, aceștia vor avea obligația depunerii unei notificări prealabile, conform modelului din anexa nr. 1 (atașată la finalul articolului), împreună cu documentația aferentă enumerată în cadrul acestei anexe, concomitent la direcția județeană pentru cultură, respectiv a municipiului București, precum și la primăria, în a căror rază teritorială se situează imobilul ce face obiectul intervenției.

 

Descărcați aici Proiectul de Ordin pentru aprobarea procedurii privind notificarea prealabilă și emiterea acordului scris, în cazul executării lucrărilor, în condițiile prevăzute de art. 11, alin (2) și (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 

 

 

 

Citiți și:

Restaurarea unui monument istoric va costa aproape 16 mil euro

Teren de peste 1,7 ha, intr-un mare municipiu, pregatit pentru dezvoltari imobiliare

Planuri de investitii ale unui mare operator din turism

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2020

Sus