Oferte locuri de munca top

Concurs international de solutii lansat pentru Parc Lacul Morii

A fost lansat Concursul Internațional de Soluții „Parc Lacul Morii” organizat Primăria Sectorului 6 al Municipiului București alături de Ordinul Arhitecților din România (OAR) în parteneriat cu Filiala Teritorială București a OAR.

Concursul are ca scop selectarea celei mai bune soluții în vederea amenajării viitorului Parc Lacul Morii din București, pentru atribuirea contractului de proiectare.

Lacul Morii este o amenajare hidrologică relativ recentă fiind un lac de acumulare rezultat prin inundarea unei zone mlăștinoase, la intrarea Dâmboviței în oraș, parțial ocupată în trecut cu un țesut tradițional, sărăcăcios, specific marginilor Bucureștiului.

Zona a fost minimal amenajată din punct de vedere peisagistic și, cu excepția unor investiții de natură tehnico-edilitară, în anii de după 1989 nu a beneficiat de intervenții majore pentru valorificarea potențialului său natural – recreativ. Mai mult, datorită lipsei de investiții, amenajările existente, insula fiind punctul central de atractivitate, s-au degradat.

Obiectivul principal al concursului este amenajarea peisagistică a malurilor de lac și favorizarea activităților recreativ-sociale, culturale și sportive, care să medieze relația dintre lac, spațiile publice existente și zonele construite învecinate, precum și rezolvarea accesibilității și a legăturilor dintre acestea. Pentru întreaga zonă este nevoie de o amenajare coerentă, integrată, a zonei, în acord cu potențialul său și redarea ei către comunitate.

Astfel, concursul urmărește selectarea unui proiect pentru aria de intervenție care face obiectul contractului de servicii de proiectare și o propunere conceptuală pentru aria de studiu în care propunerea este integrată, într-o abordare sistemică, pentru a asigura coerența intervenției în relație cu cartierul și orașul.

Juriul concursului este alcătuit din membrii titulari arh. Dimitra Theochari, arh. João Nunes, arh. Benjamin Kohl, arh. Mihai Munteanu – Reprezentant al Autorității Contractante, arh. Rudolf Gräf, arh. Sorin Istudor, arh. Radu Tudor Ponta și membrii supleanți Ioana Mihaela Georgescu – biolog și arh. Răzvan Vasiu.

Premiile acordate constau în:

* Premiul I: valoarea estimată a contractului de servicii de proiectare – 2.677.700 LEI fără TVA;

* Premiul II: 148.254 LEI fără TVA;

* Premiul III: 74.127 LEI  fără TVA.

Data limită de predare a proiectelor este 21 octombrie, ora 16:00. Analiza formală a proiectelor va avea loc între 24-27 octombrie, iar jurizarea între 28-30 octombrie. Câștigătorul va fi anunțat în data de 31 octombrie.

Autoritatea Contractantă a concursului este Primăria Sectorului 6 al Municipiului București, aceasta urmând să devină beneficiarul proiectului contractat în urma concursului.

Concursul este organizat de către Ordinul Arhitecților din Romania (OAR), în conformitate cu prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluții OAR (rev. 2022), cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Concursul de soluții este public, într-o singură fază, deschis pentru România, țările Uniunii Europene și Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană.

Concursul de soluții este organizat ca o procedură independentă conform art. 105 lit. a) din  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, urmând ca ulterior, în baza prevederilor Art. 104 alin. (7) din aceeași lege, contractul de servicii de proiectare să fie atribuit concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

CALENDARUL CONCURSULUI

Activitate Perioadă propusă
Lansarea oficială a concursului Data lansării oficiale în SEAP
Înscrieri vizită sit 02 septembrie (vineri)
Vizită sit 03 septembrie (sâmbătă)

Data limită primire întrebări

Runda 1

04 septembrie (duminică) H 23:59

Data limită răspuns întrebări

Runda 1

12 septembrie (luni)

Data limită primire întrebări

Runda 2

02 octombrie (duminică) H 23:59

Data limită răspuns întrebări

Runda 2

10 octombrie (luni)
Data limită Predare proiecte 21 octombrie H 16:00 (vineri)

Analiză formală proiecte

(verificare comisie tehnică)

24-27 octombrie (luni-joi)
Jurizare proiecte 28-30 octombrie (vineri-duminică)

Anunț oficial câștigător și publicarea rezultatelor

(conferință de presă cu juriul)

31 octombrie (luni)
Publicarea galeriei de proiecte pe site-ul oficial al concursului 01 noiembrie – 03 noiembrie (marți – miercuri)
Data limită depunere contestații 10 zile de la publicarea rezultatelor în SEAP

Sus