Oferte locuri de munca top

Concurenta apriga pentru contracte de peste 27 mil euro

Au fost depuse 18 oferte în cadrul licitației pentru atribuirea de contracte cu o valoare estimată de peste 27 milioane de euro.  Finanțarea este realizată din fonduri bugetare.

Prin aceste contracte vor fi achiziționate servicii de proiectare ce constau în expertiză tehnică, audit energetic și studiu de fezabilitate pentru construcții existente și construcții noi. Serviciile sunt necesare pentru a eficientiza energetic clădirile din municipiul Craiova.

Prin această achiziţie, autoritatea contractantă – Municipiul Craiova va încheie un acord-cadru în vederea achiziţionării de servicii de proiectare pe o perioadă de 48 luni.

Au fost depuse 18 oferte pentru cele trei loturi din acord.

Ofertanții sunt:

 1. Ofertant unic: Metroul, Loturile:1,
 2. 2. Ofertant unic: Popaescu & Co, Loturile:1,2,
 3. Ofertant unic: K-Box Construction Design, Loturile:1,2,
 4. Asociere: Bau Stark (Lider), Neroli General Solutions, Chic Arhitectural Design Loturile:2,
 5. Asociere: Filcogab (Lider), Taller De Arquitectura Sanchez Horneros S.L.P., Loturile:1,2,
 6. Asociere: Nm Construction Zone (Lider), Optim Project Management, Loturile:1,2,
 7. Asociere: Vego Concept Engineering S.R.L. (Lider), Compact Proiect Management, Loturile:3,
 8. Asociere: Cubicon Invest (Lider) Mansart Corporate, Intergroup Engineering S.R.L., Loturile:2,
 9. Asociere: Aduro Impex (Lider), Hard Expert Consulting S.R.L., Concrete & Design Solutions SRL, Kentel Design,Loturile:2,
 10. Asociere: Asco Constructii S.R.L. (Lider),Lch Consult Srl,Cliduncon S.R.L.,Loturile:3,
 11. Asociere: Aduro Impex (Lider),Kentel Design,Concrete & Design Solutions Srl,Hard Expert Consulting S.R.L.,Loturile:1,
 12. Asociere: Getrix (Lider), Mc General Construct Engineering,Loturile:2,1,
 13. Asociere: Asco Constructii S.R.L. (Lider) ,LCH Consult SRL, Cliduncon S.R.L., Loturile:1,
 14. Asociere: Expert Project Team (Lider), Optimal Project, Loturile:2
 15. Asociere: Aduro Impex (Lider), Hard Expert Consulting S.R.L., Kentel Design, Concrete & Design Solutions SRL, Loturile:3,
 16. Asociere: Asco Constructii S.R.L. (Lider), LCH Consult SRL, Cliduncon S.R.L., Loturile:2,
 17. Asociere: Intergroup Engineering S.R.L. (Lider), Cubicon Invest, MTA Structural Engineers, Concept Structure SRL, Prographic, Photovoltaic Systems SRL, Loturile:1,
 18. Asociere: Vego Concept Engineering S.R.L. (Lider), Compact Proiect Management, Loturile:1,

Serviciile de proiectare se vor referi la următoarele etape și documentații:

– expertiza tehnica;

– studiu geotehnic;

– studiu topografic, inclusiv OCPI;

– audit energetic și certificatul de performanță energetică initial;

– Studiu de Securitate la incendiu (Aviz de Securitate la incendiu);

– Documentație pentru obținere avize la faza Studiu de fezabilitate/DALI;

– documentație de avizare a lucrărilor de intervenție/ studiu de fezabilitate;

– plan urbanistic de detaliu;

– documentații pentru obținerea avizelor cerute în certificatul de urbanism și documentația tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire, (P.A.C./DTAC), documentațíe tehnică pentru autorizarea lucrărilor de desființare (P.A.C./D.T.O.E), inclusiv proiectul pentru organizarea de santier (P.O.E./D.T.O.E.);

– proiect tehnic și detalii de execuție;

– certificat energetic de performanță la încheierea lucrărilor și punctul de vedere al proiectantului;

– asigurarea verificării tehnice de calitate a proiectelor de către verificatori tehnici de proiecte atestați;

– asigurarea asistenței tehnice pe perioada de execuție, participarea la recepție și la elaborarea cărții tehnice a construcției;

– proiect “as built”;

– Documentațíe pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu.

Contractul-cadru este împărțit astfel în trei loturi:

*Lot 1: Servicii de proiectare privind reabilitare, modernizare, consolidare, extindere construcţie existentă şi construcţii noi pentru construcţii civile, cu o valoare estimată de 81.842.024 lei fără TVA.

*Lot 2: Servicii de proiectare privind reabilitare, modernizare, consolidare, extindere construcţie existentă şi construcţii noi pentru unităţi spitaliceşti, cu o valoare estimată de 22.458.300 lei fără TVA

*Lot 3: Servicii de proiectare privind reabilitare, modernizare, consolidare, extindere construcţie existentă şi construcţii noi pentru amenajări peisagistice/spaţii verzi, cu o valoare estimată de 30.845.887 lei fără TVA.

Criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate-preț”, iar factorii de evaluare ale ofertelor sunt:prețul ofertei (60%), experiența profesională anterioară a ofertantului (40%)

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2021

Sus