Oferte locuri de munca top

Complex de spitale si clinici: prima faza a proiectului va costa 700 mii euro

Un proiect complex de investiții, ce va include spitale, clinici și alte obiective aferente a fost adoptat ieri de către senatori.

Investițiile vor fi grupate în cadrul Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară Iaşi, ce ar urma să fie realizat pe teritoriul comunei Miroslava, județul Iași.

Viitorul Institutul va cuprinde: ambulatoriu și triaj primire urgențe, clinică de chirurgie cardiovasculară pentru adulți, clinică de chirurgie infantilă, clinică de cardiologie, clinică de prevenție și recuperare cardiovasculară, clinică de îngrijiri paleative cardiovasculare.

De asemenea, complexul de spitale și clinici va cuprinde: farmacii aferente fiecărei clinici, bibliotecă cu săli de studiu, săli de conferințe, laboratoare de analize și alte investigații necesare bolnavilor, policlinică, săli de studiu pentru studenții în practică, hotel pentru bolnavii veniți în tratament din alte zone ale țării sau străinătate, cantină pentru spital/restaurant vizitatori, garaj auto/elicopter, grup administrativ, atelier de dezinfecție, dotare aparatură de ultimă generație/ambulanțe și elicopter, spălătorie.

Pentru realizarea obiectivului, Consiliul Local Miroslava a aprobat în luna septembrie a anului trecut trecerea unui teren în suprafață de 12 ha din domeniul public al comunei Miroslava în domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sănătății, ceea ce a dat astfel posibilitatea Ministerului Sănătății să demareze procedurile în vederea realizării acestui obiectiv.

Documentația tehnică necesară pentru realizarea Institutului Regional de Boli Cardiovasculare (IBCV) a fost scoasă deja la licitație de către autoritățile județene. Procedura privind serviciile de proiectare a fost împărțită în mai multe etape, scopul final fiind atragerea de fonduri europene sau în baza Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru construcția unității sanitare.

Valoarea totală estimată a procedurii privind proiectarea și realizarea documentației tehnice este de 3.295.000 lei, fiind vorba de realizarea documentațiilor tehnico- economice pentru obiectivul de investiții privind construirea și dotarea Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară lași.

Procedura prevede licitația pentru lotul Il- etapa a ll-a ca studiu de fezabilitate și etapa a IIl-a, respectiv documentațiile tehnice pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizației de construire.

Valoarea exactă a investiției se va stabili în urma realizării studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic.

Obiectivul de investiții va fi finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, din credite externe și fonduri europene nerambursabile.

Termenul de execuție a obiectivului de investiții este de patru ani de la data intrării în vigoare a proiectului de lege.

Acest proiect legislativ urmează să intre în dezbatere în cadrul Camerei Deputaților.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2021

Sus