Solplanet x AeroFix

Compensarea prosumatorilor: noi propuneri

O nouă propunere legislativă vizează compensarea prosumatorilor prin măsuri ce ar trebui, potrivit inițiatorilor, să ducă la creșterea producției de energie electrică din surse regenerabile și a numărului de prosumatori.

Inițiativa legislativă aparține mai multor senatori și deputați USR, în contextul în care România a scos din funcţiune mii de MW din capacităţile instalate pe cărbune, dar nu a reuşit să pună în funcţiune nicio investiţie importantă în ultimii 5 ani în domeniul energiei.

Inițiatorii explică faptul că, în legea actuală, compensarea prosumatorilor de la sfârşitul perioadei se face cantitativ, ceea ce înseamnă că nu se ştie la ce valoare se va face compensarea.

Printr-o noua prevedere, dacă balanţa producţie-consum a prosumatorilor este pozitivă, atunci acea diferenţă de compensare cantitativă trebuie să fie transformată în sume datorate de furnizori prosumatorilor.

De asemenea, mai este avută în vedere repararea unei nedreptăți pe care legea o instituia prosumatorilor, și anume plata certificatelor verzi.

Ţinând cont că, în situaţia unei balanţe pozitive producţie – consum a prosumatorilor, aceştia din urmă au produs şi livrat în reţea exclusiv energie verde, este necesar ca ei să fie scutiţi de plata certificatelor verzi.

Propunerea este în prezent înregistrată la Senat pentru dezbatere.

Blocuri cu pana la 14 niveluri, intr-un nou ansamblu din Capitala

Propunere legislativă:

La articolul 73^1 alineatul (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, după litera b) se introduc două noi litere, lit. c) şi lit. d), cu următorul cuprins:

c) în situaţia în care cantitatea de energie produsă şi livrată în reţea este mai mare decât cantitatea de energie consumată de prosumatori, compensarea de la sfârşitul perioadei de 24 de luni, între furnizorii de energie electrică şi prosumatori, se face la preţul mediu ponderat al Pieţei pentru Ziua Următoare pentru perioada de referinţă.

d) în situaţia în care cantitatea de energie produsă şi livrată în reţea este mai mare decât cantitatea de energie consumată, prosumatorii sunt exceptaţi de la obligaţia de achiziţie de certificate verzi prevăzută de art. 8 alin. (1) din Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 13 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare.”

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus