Oferte locuri de munca top

Compania Nationala de Investitii: modificari ale unor subprograme de investitii

Urmează să fie modificate anumite subprograme de investiții derulate de Compania Națională de Investiții (CNI). Aceasta în urma solicitărilor de realizare a investițiilor transmise de beneficiari.

Modificările vizează construcții precum complexurile sportive, fosele septice și cele pentru sistemele de alimentare cu apă și canalizare.

Potrivit unui nou proiect de act legislativ, pentru claritate în relația cu potențialii beneficiari, vor fi redefinite următoarele subprograme:

* Complexurile sportive: ”spații și/sau terenuri special amenajate pe care se pot desfășura activități sportive și de recreere, acoperite sau în aer liber, inclusiv activități conexe”

* Bazinele de înot: ”bazine pentru competiţii naţionale şi internaţionale, precum şi bazine de înot didactic și agrement”.

Cladire mixta cu 9 niveluri, investitie a unor cunoscuti oameni de afaceri

De asemenea, pentru subprogramul „Fose septice, microstații de epurare, sisteme de alimentare cu apă și sisteme de canalizare” a fost propusă lărgirea sferei de aplicare a excepției care să permită realizarea obiectivelor de investiții solicitate de o unitate administrativ-teritorială și pe amplasamente drumuri proprietate publică a statului și/sau a altei unități administrativ-teritoriale decât beneficiarul. Aceasta cu acordul prealabil și pe baza autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public, emisă de administratorul drumului respectiv.

Totodată, pentru amplasamentele afectate de realizarea obiectivului de investiții, aflate în proprietatea/administrarea statului sau a unităților administrativ-teritoriale, altele decât beneficiarul și pentru care categoria de folosință nu este aceea de drum public, acestea nu se predau, investiția urmând să fie realizată pe baza acordului încheiat între beneficiar și proprietarul/administratorul amplasamentului respectiv.

În același timp, va fi completat obiectul de activitate al Companiei Naționale de Investiții, conform noului rol de agenție de implementare a proiectelor/ structură de implementare pentru anumite obiective de investiții din cadrul PNRR.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus