Oferte locuri de munca top

Comisia Europeana: plati partiale din PNRR

Comisia Europeană oferă timp suplimentar României pentru a atinge jaloanele restante în cadrul Mecanismul de redresare și reziliență și a activat procedura de suspendare a plăților. În același timp îi permite să beneficieze de o plată parțială legată de jaloanele și țintele care au fost atinse în mod satisfăcător.

Astăzi, Comisia Europeană a aprobat o evaluare preliminară pozitivă a unei părți din jaloanele și țintele legate de cea de-a doua cerere de plată a României în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR).

După examinarea dovezilor furnizate de autoritățile române, Comisia a considerat că 47 de jaloane și 2 ținte din totalul de 49 de jaloane și 2 ținte au fost atinse în mod satisfăcător.

Cele 47 de jaloane și 2 ținte care au fost atinse în mod satisfăcător demonstrează acoperă reformele în domeniul tranziției verzi și digitale, precum și reformele și investițiile legate de îmbunătățirea coordonării guvernamentale pentru punerea în aplicare a politicilor publice, îmbunătățirea gestionării apei, sprijinirea turismului și promovarea culturii.

Alte reforme și investiții vizează îmbunătățirea gestionării resurselor umane în sectorul asistenței medicale, consolidarea administrației fiscale și a sustenabilității sistemului de pensii, modernizarea infrastructurii în domeniul educației, asigurarea independenței sistemului judiciar și intensificarea luptei împotriva corupției.

Cererea de plată acoperă, de asemenea, reforme menite să îmbunătățească siguranța rutieră și investiții pentru sprijinirea financiară a sectorului privat.

Comisia a constatat că două jaloane legate de investițiile în energie (mai exact jaloanele 129 și 133) nu au fost atinse în mod satisfăcător.

Comisia recunoaște primele măsuri luate deja de România pentru a atinge aceste jaloane restante, deși mai sunt încă multe de făcut.

Planl de redresare și reziliență al României este sprijinit de peste 29 de miliarde euro sub formă de granturi și împrumuturi.

Din aceștia, 13% (3,7 miliarde euro) i-au fost plătite României sub formă de prefinanțare, în decembrie 2021 (1,8 miliarde euro sub formă de prefinanțare din granturi) și în ianuarie 2022 (1,9 miliarde euro sub formă de prefinanțare din împrumuturi).

La 27 octombrie 2022, România a primit prima tranșă de 2,6 miliarde euro (1,8 miliarde EUR sub formă de granturi și 0,8 miliarde euro sub formă de împrumuturi), în afara prefinanțării.

Cum ar putea fi modificat PNDL

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „ În prezent, încurajăm România să își accelereze eforturile în următoarele șase luni cu privire la cele două etape legate de investițiile în energie care nu sunt încă realizate. Încurajăm toate statele membre, inclusiv România, să procedeze rapid la punerea în aplicare a planurilor lor de redresare și reziliență. Comisia este alături de voi.”

În ceea ce privește suspendarea plăților: Comisia i-a comunicat României motivele pentru care consideră că două jaloane nu au fost atinse în mod satisfăcător.

România are acum dreptul de a-i prezenta Comisiei observațiile sale în termen de o lună de la primirea comunicării. Dacă, în urma observațiilor României, Comisia ar confirma evaluarea sa potrivit căreia cele două jaloane restante nu au fost atinse în mod satisfăcător, aceasta va stabili cuantumul plății care urmează să fie suspendat prin aplicarea metodologiei sale de suspendare a plăților.

Din acel moment, România va avea la dispoziție o perioadă de șase luni pentru a îndeplini în mod satisfăcător jaloanele restante.

În această perioadă de șase luni, Comisia se va angaja într-un dialog activ cu autoritățile române. Dacă și când vor fi atinse jaloanele, Comisia va ridica suspendarea plății și va trimite evaluarea sa către Comitetul economic și financiar, urmând procedura descrisă mai sus cu privire la evaluarea preliminară pozitivă.

Comisia va evalua cererile suplimentare de plată din partea României în funcție de îndeplinirea jaloanelor și a țintelor prezentate în Decizia de punere în aplicare a Consiliului reflectând progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a investițiilor și a reformelor.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus