Oferte locuri de munca top

Combinat siderurgic din tara, preluat de o firma italieneasca

O companie din industria siderurgică românească va fi preluată de o societate din Italia ce are ca obiect principal de activitate producerea de metale feroase.

Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care AFV Acciaierie Beltrame SpA, Italia, intenționează să preia activele funcționale aparţinând COS Târgoviște S.A.

COS Târgoviște S.A. se află, în prezent, în procedura de reorganizare judiciară, activităţile de producţie încetând în anul 2019.

Activele funcționale care fac obiectul tranzacției cuprind bunuri imobiliare, echipamente și stocuri necesare desfășurării activității de producție, respectiv fabricare de oțel și de produse siderurgice lungi, precum și desfășurării activităților conexe.

Societatea italiană AFV Acciaierie Beltrame SpA are ca obiect principal de activitate producerea de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje.

AFV Acciaierie Beltrame SpA este societatea mamă a Grupului AFV Beltrame.

Grupul AFV Beltrame este activ în producerea și vânzarea mai multor tipuri de produse siderurgice, deținând facilități de producție în Italia, Franța, Elveția și România. Societățile membre ale Grupului AFV Beltrame sunt profilate pe producerea și distribuția oțelurilor speciale și barelor din oțel, în majoritatea ţărilor din Spațiul Economic European.

În România, Grupul AFV Beltrame activează prin intermediul Donalam SRL, care deține și operează unitatea de producție, respectiv laminorul de profile grele al fostului combinat siderurgic din Călărași.

Din grup mai face parte Beltrame SRL, societate nou înființată în noiembrie 2021 și care, până în prezent, nu a generat cifră de afaceri.

În conformitate cu prevederile Legii concurenţei, această operaţiune trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei. Autoritatea de concurenţă va evalua această concentrare economică în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus