Oferte locuri de munca top

Codul urbanismului si constructiilor, in discutii la Guvern

Tezele prealabile pe baza cărora va fi realizat Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor au fost aprobate de Guvern.

Pentru sistematizarea legislației şi elaborarea proiectului acestui Cod se va forma o echipă de experți în domeniile relevante, alcătuită atât din funcționari publici din Ministerul Dezvoltării, cât și din specialiști de formație profesională interdisciplinară: arhitecți, urbaniști, ingineri constructori, ingineri de instalații, juriști, economiști, ingineri geodezi, ingineri de mediu, arhitecți specializați în probleme de patrimoniu construit.

O primă analiză a legislația din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și a domeniilor conexe a fost deja realizată şi s-au identificat disfuncționalitățile legislației directe şi conexe.

Codul va fi structurat în două părți distincte „Codul amenajării teritoriului şi urbanismului” şi „Codul construcțiilor”.

Cartea I –„ Despre amenajarea teritoriului şi urbanism”

Partea I va conţine titluri dezvoltate în capitole şi secţiuni, unde vor fi tratate dispoziţii

generale pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, atribuţiile şi aportul administraţiei

publice la cele două domenii şi sancţiunile aplicabile la încălcarea sau neaplicarea

prevederilor legale.

Partea a II-a va cuprinde 5 titluri dezvoltate în capitole şi după caz secţiuni, unde vor fi

tratate regulile urbanistice de bază, dispoziţiile comune documentaţiilor de amenajarea

teritoriului şi urbanism, categoriile de documentaţii, regulamente locale de urbanism,

controlul statului şi sancţiuni aplicabile în domeniile de reglementare ale Codului.

În partea a III-a vor fi grupate prevederile aplicabile imobilelor şi zonelor cu reglementări

speciale. Dacă primul titlu al cărţii va defini tipurile de imobile cu reglementări speciale,

următoarele vor conţine prevederi normative asupra protecţiei acestora, funcţie de

categoria din care fac parte.

Partea a IV-a va cuprinde prevederi normative asupra regimului operaţiunilor urbanistice, cu referire la: parcelarea terenurilor şi reconfigurarea parcelarului, operaţiunile de regenerare urbană, operațiunile de reconversie funcțională, operațiunile de eradicare a habitatului insalubru, alte operaţiuni urbanistice şi sancţiuni aplicabile în cazul nerespectării prevederilor legale.

În partea a V-a va fi tratat regimul autorizării construirii şi desfinţării construcţiilor,

respectiv dispoziţii generale şi speciale la nivelul procesului de obţinere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare.

Cartea a II-a „Despre Construcţii”

Partea I. Definirea ariei de cuprindere – este structurată în 3 titluri detaliate în capitole şi

secţiuni distincte. În cadrul primului titlu vor fi abordate domeniile de construcţii (clase şi

categorii) la care face referire prezentul cod: clădiri, construcţii inginereşti şi construcţii

rutiere. Se vor aborda diferenţiat etapele ciclului de viaţă al construcţiei: iniţierea,

planificarea economică și organizațională, proiectarea, execuţia, finalizarea, recepția,

utilizarea şi post-utilizarea. Într-un titlu separat vor fi reglementate prevederi referitoare

la procesele de gestionare a costurilor, derulării în timp, conţinutului, calităţii, riscurilor,

comunicării şi a resursor umane în domeniul construcţiilor.

Partea a II-a va cuprinde prevederi normative referitoare la criteriile de performanţă a

construcţiei, abordate în două categorii: cerinţe de interes public (securitatea şi sănătatea oamenilor, protecţia mediului, sustenabilitatea, siguranţa construcţiei, cerinţe funcţionale) şi cerinţe specifice (cerinţe funcţionale specifice şi cerinţe tehnice specifice).

Rolurile şi responsabilităţile factorilor interesaţi în domeniul construcţiilor, vor fi

reglementate în Partea a III-a. Prevederile normative vor viza factorii de decizie,

executanţii, factorilor cu atribuţii de urmărire şi control şi alţi factori interesaţi.

În Partea a IV-a se vor reglementa etapele și stadiile ciclului de viață al investițiilor în

construcții.

Ciclul de viață al investiției în construcții va fi acordat pornind de la definirea strategică a

temei de proiectare, elaborarea conceptului, continuând cu autorizarea proiectului în

vederea construirii, proiectarea tehnică de execuție, construire, monitorizare și

control,utilizare și post-utilizare.

Partea a V-a va aborda prevederi specifice privind realizarea obiectivelor de investiții, cu referință inclusiv la asigurări profesionale și ale contractelor.

Partea a VI a, care închide cartea despre construcții, va cuprinde prevederi referitoare la materiale, produse, echipamente, sisteme şi tehnologii de construire. Ulterior definițiilor lucrărilor, tehnologiilor și sistemelor de construcții, vor fi menționate caracteristici și performanțe ale acestora, roluri și responsabilități, precum și reglementări privind monitorizarea și controlul.

În finalul codului se vor regăsi dispozițiile finale și tranzitorii reglementărilor propuse.

 

Descărcați aici Proiectul de lege

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2021

Sus