Oferte locuri de munca top

Codul amenajarii teritoriului si urbanismului a ajuns la Senat

Proiectul de lege privind ”Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor” a ajuns la Senat spre dezbatere. (atașat la finele știrii)

Deja avocații dezvoltatorilor imobiliari au făcut publice texte prin care atacă prevederile cuprinse în acest Cod. Ca urmare este de așteptat ca proiectul de lege să suporte unele amendamente pe perioada legiferării sale.

Legile legate de amenajarea teritoriului și urbanismului urmează să fie codificate într-un singur document, ce va conține inclusiv redefinirea conceptuală a unor elemente din sistemul de planificare – proiectare – execuţie – administrare – control, cu introducerea de elemente inovative ale practicilor care să sprijine dezvoltarea durabilă şi competitivă, afirmă guvernanții.

Partea de ține de amenajarea teritoriului şi urbanism se află în Cartea I, ce este structurată în şase părţi, după cum urmează:

* Partea I. Dispoziţii generale pentru amenajarea teritoriului şi pentru urbanism;

* Partea II. Prevederi şi reguli aplicabile pe întregul teritoriu al României;

* Partea III. Imobile şi zone cu reglementări speciale;

* Partea IV. Regimul operaţiunilor urbanistice;

* Partea V. Regimul autorizării construirii şi desfiinţării construcţiilor;

* Partea VI. Elemente de contencios administrativ specific amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor.

Lucrari de demolare si extindere in cadrul unui centru comercial

Cartea I vizează următoarele reforme, printre altele:

Planificarea echilibrată a dezvoltării teritoriului

În cadrul proiectului Codului a fost propusă simplificarea sistemului de strategii şi planuri de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru asigurarea corelării dintre acestea.

Totodată, au fost clarificate tipurile de documentaţii obligatorii şi opţionale, pornind de la nivel naţional, regional, judeţean până la nivel local.

Un exemplu în acest sens este propunerea de eliminare a Planului de Amenajare a Teritoriului Regional, care în practică s-a dovedit un instrument foarte puţin utilizat.

De asemenea s-au adus precizări cu privire la posibilitatea autorizării directe în baza Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean (PATJ) întărindu-se rolul acestuia şi a fost clarificătă relaţia cu strategiile sectoriale şi cu abordarea bazată pe dezvoltare durabilă

Simplificarea avizării documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi a documentaţiilor de urbanism

Procesul de avizare a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi a documentaţiilor de urbanism, care astăzi este dificil şi îndelungat din cauza timpilor diferiţi de emitere a avizelor şi valabilităţii limitate a acestora, ar urma să fie simplificat major prin înlocuirea sistemului de avizare „în cascadă” cu un sistem de avize unice integrate, bazat pe dialogul permanent între toţi factorii, prin constituirea unei comisii unice de avizare (naţională/ judeţeană/ locală).

Digitalizarea proceselor în domeniul planificării, avizării şi autorizării construcţiilor

Este propusă reglementarea Platformei unice de planificare şi autorizare a construirii care va asigura activitatea operaţională a autorităţilor administraţiei publice locale şi integrarea, în format digital, a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate şi cea de autorizare a construirii.

Peste 10 mii mp de spatii noi pentru activitati zootehnice

Simplificarea procesului de autorizare a executării lucrărilor de construcții:

* diversificarea categoriilor de autorizaţii şi simplificarea procesului de autorizare funcţie de categoria lucrărilor de construcţii: construcţii noi, intervenţii pe clădiri existente, intervenţii pe clădiri monument istoric sau clădiri din zone protejate;

* pe lângă cele două categorii actuale, respectiv lucrări de construire care se autorizează şi lucrări care nu necesită autorizare, va fi introdusă o nouă procedură, de complexitate redusă, cea a notificării.

Astfel sunt definite noi categorii de lucrări pentru care este necesară execuţia pe baza de proiecte tehnice întocmite de specialişti, pentru a se asigura respectarea cerinţelor de calitate în construcţii, dar nu şi toată procedura de avizare şi autorizare, ci doar o acţiune unilaterală a investitorului în raport cu administraţia publică. Este vorba de notificarea autorităţii publice pentru lucrări de tip garaje, terase acoperite, bucătării de vară, chioşcuri sub 50 mp, locuinţe sub 150 mp în mediul rural, care nu se află în zone construite sau naturale protejate sau în zonele de protecţie ale monumentelor istorice, dacă sunt făcute pe bază de proiecte unice întocmite de colective de arhitecţi şi ingineri sau după proiecte tip elaborate în condiţiile legii şi puse la dispoziţie de către autorităţile publice centrale sau locale, cu respectarea specificului local;

* dezvoltarea sistemului de ghişeu unic digital (one stop shop) pentru obţinerea certificatelor de urbanism, avizelor şi acordurilor necesare şi autorizaţiilor de construire;

* asigurarea cadrului legal pentru intercorelarea bazelor de date şi instituirea de protocoale de cooperare cu gestionarii reţelelor de infrastructură pentru operaţionalizarea ghişeului unic de la nivelul primăriilor, respectiv comunicarea online între primării şi entităţile avizatoare, pentru reducerea birocraţiei, costurilor şi riscurilor de corupţie.

 

Descărcați aici

https://we.tl/t-lHTNXHtgNM

Link valabil pana pe data de 18 aprilie 2023

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/ aprilie  2023

Un comentariu;

 1. Dan Copacian said:

  Nu doresc să pară că mă laud, dar îmi imaginez că sunt unul dintre puţinii specialişti din domeniu, care în urma unei experienţe (teoretică şi practică) dobândite, poate să facă o comparaţie elocventă între modul de asigurare al calităţii şi disciplinei din construcţii din România şi Germania, o ţară din UE, care ar putea constitui un model de dezvoltare pentru noi.

  Am avut şansa de a cunoaşte modul de funcţionare al sistemului din ţara noastră în calitate de angajat la Inspecţia de Stat în Construcţii – jud. Bihor. In urma unei selecţii, prin Ordinul MLPAT nr. 287/D-1992, am devenit unul dintre participanţii care au avut privilegiul de a participa la primul program de perfecţionare organizat de Germania pentru ţări din Europa de Est. Credeţi că a existat interes pentru punerea în apli¬care a cunoştinţelor şi experienţei dobândite?
  Inainte de a aprecia prevederile viitorului cod, consider că ar trebui să cunoaştem conjunctura şi cauzele pentru care obţinem rezultate nemulţumitoare în domeniul calităţii şi a disciplinei din construcţii.
  In proiectul de cod s-au introdus PALEATIVE, care pot fi apreciate doar de necunoscătorii domeniului. Principiile şi mecanismele care funcţionează în Uniunea Europeană sunt altele. Este o ILUZIE că viitorul cod poate aduce rezultate mai bune, atât timp cât NICI DEZIDERATELE IMPORTANTE descrise în „EXPUNEREA DE MOTIVE” a proiectului, NU VOR FI IMPLEMENTATE în viitorul cod.
  CONCRET. „Prin intermediul Codului Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor se propune UN PROCES MAJOR DE REFORMARE care să permită o reconcepere și o abordare inovativă a proceselor”. Insă procesul major de reformare LIPSEŞTE CU DESĂVÂRŞIRE din CATUC.

  SOLUŢII pentru REFORMARE EXISTĂ. Problema este că modele performante, care şi-au probat eficienţa în ţări ale UE dezvoltate, NU SE DOREŞTE SĂ FIE IMPLEMENTATE ÎN ROMÂNIA.
  Vă propun să analizaţi două articole, publicate de „Revista Construcţiilor” intitulate „CODUL AMENAJĂRII TERITORIULUI, URBANISMULUI ŞI CONSTRUCȚIILOR ÎNTRE VIS ŞI REALITATE” şi DUPĂ ACEEA SĂ TRAGEŢI CONCLUZII.
  https://www.aicps.ro/stiri/tehnic/articole-publicate-de-domnul-ing-dan-copacian-codul-amenajarii-teritoriului-urbanismului-si-constructiilor-intre-vis-si-realitate-i-si-ii

Sus