Oferte locuri de munca top

Codificarea legislatiei in sectorul constructiilor

Pentru a înlătura problemele legislative din sectorul construcțiilor, autoritățile au în vedere clarificarea proceselor caracteristice sectorului.

Aceasta printr-un proiect de hotărâre de Guvern, prin care este propusă codificarea legislației în domeniul construcțiilor.

Lipsa clarității normelor, paralelismele legislative, normele contradictorii (între legi sau chiar în cadrul aceluiași act normativ) și ineficiența mecanismelor de control au făcut ca amploarea şi numărul situațiilor litigioase sau acțiunilor în justiție să fie în creștere.

În acest context, este necesar a fi analizată şi sistematizată legislația privind procesele de planificare, proiectare, autorizare, execuție, recepție, gestionare, reabilitare, desființare şi post utilizare a construcțiilor, cu clarificarea responsabilităților factorilor din sfera publică şi privată care intervin în domeniu.

Astfel, noul proiect de HG prevede reglementarea tuturor aspectelor din activitatea de amenajare a teritoriului, urbanism şi construcții.

Propunerea de codificare a legislației vizează, printre altele:

* clarificarea raporturilor dintre elaborarea strategiilor şi politicilor publice, procesul de aplicare şi aprobare a planurilor și cel de realizare a investițiilor publice și private;

* reconsiderarea, actualizarea și integrarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism;

* reglementarea rezervelor de teren pentru dezvoltare și definirea servituților de urbanism;

* redefinirea faptelor care constituie infracțiuni sau contravenții;

* corelarea cu codul fiscal.

Pentru elaborarea Codului se va forma o echipă de experți în domeniile relevante, alcătuită atât din funcționari publici din MDRAP, cât și din specialiști de formație profesională interdisciplinară (arhitecți, urbaniști, ingineri constructori, ingineri de instalații, juriști, economiști, ingineri geodezi, ingineri de mediu, arhitecți specializați în probleme de patrimoniu construit).

Elaborarea proiectului de Cod va constitui o primă componentă a proiectului intitulat “Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcțiilor şi consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilități în domeniu”, pentru care a fost aprobată finanțarea prin programul operațional capacitate administrativă 2014-2020.

 

 

 

 

 

 

Citiți și:

Aproape 100 mil lei pentru construirea unui pod

Circa 20 mil euro pentru reabilitarea liniilor de tramvai

6 proiecte de infrastructura pentru vestul tarii

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.8/ nov-dec 2018

Sus