Oferte locuri de munca top

CNI: Care sunt investitiile pentru care Guvernul ridica interdictia de semnare a contractelor

Guvernul va aproba astăzi încheierea de angajamente legale pentru mai multe categorii de proiecte din Programul național de construcții de interes public sau social (PNCIPS). În prezent, există interdicția de încheiere a acestor angajamente, instituită în 2023 și care este extinsă și în acest an, ceea ce afectează obiective de investiții a căror implementare a început în anii anteriori, precum și noi proiecte care au procedurile de atribuire finalizate.

Cuantumul total al angajamentelor legale aferente obiectivelor de investiții este de peste 120,71 milioane lei, repartizate astfel:

* contracte de proiectare/contract de proiectare și execuție noi – 83.58 milioane lei;

* acte adiționale la contractele de execuție existente – 34,95 milioane lei;

* contracte de prestări de servicii: de coordonare în domeniul sănătății și securității în muncă și de dirigenție de șantier – circa 2,18 milioane lei.

La acest moment, valoarea angajamentelor legale încheiate în cursul anului 2024 de către CNI SA este de 653 milioane lei, fiind disponibile credite de angajament în cuantum de 2.247 milioane lei.

Ce proiecte sunt vizate

Clădiri publice – obiective de investiții noi

* Sector deținere – Penitenciarul Craiova Pelendava, localitatea Malu Mare, județul Dolj”

Valoarea contractului de proiectare și execuție atribuit este de 58.541.130 lei cu TVA.

* Reparație capitală, extindere și supraetajare Sediu Parchet de pe lângă Judecătoria Craiova

Pentru acest obiectiv, CNI SA a demarat și finalizat procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de proiectare și execuție, cu o valoare de 11.567.837 lei cu TVA, pentru care este necesară aprobarea încheierii angajamentului legal.

* Lucrări de consolidare și modernizare a imobilului situat în str. Nicolae Iorga, nr. 23-25, sector 1, București- corpul D si corpul E

Pentru reabilitarea acestui obiectiv, Compania Națională de Investitii – „C.N.I.” S.A. a demarat procedura de achiziție publică a contractului de proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului prin publicarea anunțului în data de 20 iulie 2023, achiziția fiind adjudecată în data de 30 octombrie 2023, cu o valoare de 5.162.926 lei cu TVA (inclusiv cote și taxe).

Obiective de investiții în continuare

Obiective de investiții pentru care este necesară încheierea unui nou contract

* Rest de executat – Restaurare și consolidare Biserica Sf. Nicolae, sat Bălinești, comuna Grămești, județul Suceava

Demararea implementării obiectivului a început în 2019. În prezent lucrările sunt realizate în proporție de 99%. Pe parcursul execuției a apărut necesitatea realizării unor lucrări suplimentare care nu au făcut obiectul documentației de atribuire a contractului de lucrări inițial și pentru care a trebuit lansată o nouă procedură de achiziție, procedură finalizată la acest moment, în valoare de 100.792 lei cu TVA.

* Rest de executat – Construire bază sportivă TIP 1, str. Ștefan cel Mare, nr. 2, oraș Odobești, județul Vrancea

Proiectul este în implementare din anul 2021, când a fost atribuit contractul de achiziție publică de proiectare și execuție, contract reziliat din cauza nerespectării de către antreprenor a clauzelor contractuale și a abandonării șantierului. Procedura de atribuire a fost reluată de către CNI SA, în acest moment fiind finalizată. Valoarea creditelor de angajament necesare în vederea încheierii contractului este de 8.105.222 lei cu TVA.

Oferta castigatoare a unui contract de peste 13 mil euro va fi reevaluata

* Rest de executat – Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Centru Cultural de Tineret în localitatea Cumpăna, județul Constanța

Pentru acest obiectiv lucrările au fost începute în anul 2019, în baza unui contract încheiat în luna noiembrie 2018, și continuate până în anul 2022. În baza acestui contract sunt realizate lucrări în proporție de circa 90% la structură și împrejmuiri, instalațiile, lucrările de amenajări exterioare, racordurile la rețelele de utilități și dotările fiind realizate în procente mai mici, ceea ce conduce la un stadiu fizic al lucrărilor de 55%. În anul 2022 CNI SA a denunțat contractul de proiectare și execuție lucrări pentru nerespectarea de către antreprenor a graficului de execuție a lucrărilor. S-a procedat la expertizarea restului de executat, iar la acest moment procedurile de achiziție a serviciilor de proiectare pentru restul de executat sunt finalizate, fiind necesare credite de angajament în valoare totală de 103.477 lei inclusiv TVA. După finalizarea proiectului pentru restul de executat se va proceda la demararea procedurii de achiziție publică a lucrărilor de execuție.

Obiective de investiții pentru care este necesară adiționarea contractului existent

Sunt incluse 32 de obiective, cu o valoare totală de 35.955.442 lei.

Obiective de investiții pentru care este necesară încheierea contractelor de prestări servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier și a celor de prestări servicii de coordonare în domeniul sănătății și securității muncii

Sunt incluse 51 de obiective cu o valoare totală de 2.178.234 lei.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2024

Revista Arena Constructiilor aprilie 2024

Sus