Oferte locuri de munca top

CNI are buget de investitii de aproape 500 mil de euro in acest an

Urmează să fie aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societății Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”-S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării.

Sumele alocate de la bugetul de stat și din venituri proprii pentru finanțarea programelor de investiții derulate de CNI SA sunt de aproape 500 milioane de euro (peste 2,45 miliarde lei credite bugetare la nivelul surselor de finanţare).

Compania realizează programe de investiţii în cadrul:

* Programului naţional de construcţii de interes public sau social

* Proiectului Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori

* proiectelor finanțate din fonduri europene în cadrul următoarelor programe operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020: Programul operațional Infrastructură mare, Programul operațional Competitivitate și Programul operațional Regional, precum și în perioada de programare 2021-2027.

Salariile in CNI

Salariul mediu brut în CNI va fi de peste 24.500 lei lunar, având în vedere cheltuielile cu salariile estimate la 116,75  milioane lei.

CNI are 390 de angajați, iar până la sfârșiul anului numărul lor va ajunge la 395.

La determinarea creșterii cheltuielilor cu salariile s-au luat în considerare salariile de bază și majorările salariilor de bază.

Contract rutier de 83 mil euro, dorit de mai multi constructori

Majorarea numărului de personal este necesară atât pentru respectarea termenelor legale de evaluare a procedurilor de achiziție publică și îndeplinirea măsurilor dispuse de către Curtea de Conturi, cât și pentru crearea unei structuri care să gestioneze împrumutul extern BEI.

CNI SA estimează realizarea unor venituri totale din exploatare de 315,37 milioane lei proporțional cu lucrările ce se pot executa până la limita maximă de credite alocate.

Pentru anul 2024 se estimează a fi realizate venituri totale în sumă de 332.520 mii lei, care au fost fundamentate pe baza contractelor aflate în derulare în anul 2024, încheiate cu persoane fizice sau juridice, nefinanțate din fonduri publice.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus