Oferte locuri de munca top

CNAIR va primi fonduri pentru plata facturilor scadente in februarie

Pentru ca CNAIR să își plătească datoriile către contractanți și să își onoreze angajamentele, Guvernul urmează să aprobe în ședința de astăzi modificarea limitelor creditelor bugetare acordate către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru luna februarie.

La finalul lunii ianuarie 2024, CNAIR înregistra obligații de plată în sumă de aproximativ 34 milioane lei, din care cu scadență până la sfârșitul lunii februarie 2024, în sumă de 22.557.960 lei, reprezentând plăți pentru execuția lucrărilor contractate.

CNAIR a transmis către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, la începutul lunii februarie 2024, cererea de deschidere de credite bugetare, în valoare de 11,4 milioane lei, utilizând astfel întreaga limită aprobată pentru titlul 55 din buget, fiind cuprinse obligațiile de plată în ordinea scadenței.

Ulterior depunerii deschiderii de credite bugetare pe luna februarie 2024, în valoare de 11,4 milioane lei, C.N.A.I.R. S.A. mai are de solicitat și de plătit credite bugetare în sumă de 22,56 milioane lei.

Pentru a evita perceperea de penalități de către contractanți și pentru onorarea angajamentelor asumate de către C.N.A.I.R. S.A., precum și pentru efectuarea plăților restante, este necesară realocarea între titluri a limitelor bugetare aprobate pentru luna februarie 2024.

Ministerul Transporturilor a solicitat credite bugetare pe Titlul ,, Alte transferuri” în sumă de 82.430 mii lei (din care pentru alineatul 55.01.03 – ,,Programe cu finanțare rambursabilă” a fost solicitată suma de 4.750 miil lei, respectiv pe alineatul 55.01.12 – ,,Investiții ale agenților economici cu capital de stat” a fost solicitată suma de 43.332 mii lei), fiind aprobat, pe total titlul, 25% din necesarul de deschis în luna februarie 2024, respectiv suma de 20.810 mii lei.

Spatii industriale, cu peste 8 mii mp scd, in autorizare

În urma analizei detaliate pe fiecare titlu de cheltuială, raportat la necesarul de deschis pe

luna februarie, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a identificat la Titlul VI “Transferuri între unități ale administrației publice”, la alineatul 51.02.13 – Dezvoltarea infrastructurii rutiere, economii la creditele bugetare, în sumă de 24.000 mii lei, față de limita stabilită și aprobată de Guvern.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus