Solplanet x AeroFix

CNAIR va mai plati din restantele catre constructori

Pentru ca CNAIR să poată efectua plățile restante către constructori, dar și ca să fie evitată perceperea de penalități de la contractanți, Guvernul a modificat astăzi limitele de credite bugetare, aprobate pe luna iunie 2024, pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Cu fondurile alocate, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA trebuie să își onoreze angajamentele asumate.

Astfel, Ministerul Transporturilor a solicitat credite bugetare pentru “Transferuri între unități ale administrației publice” în sumă de peste 404 milioane lei, fiind aprobat 74 % din necesarul de deschis în luna iunie 2024, respectiv suma de 298,5 milioane lei.

Pentru Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020, Ministerul Transporturilor a solicitat credite bugetare în sumă de 292,51 milioane lei, fiind aprobat 17 % din necesarul de deschis în luna iunie 2024, respectiv suma de 50,12 milioane lei.

În urma analizei detaliate pe fiecare titlu de cheltuială, raportat la necesarul de deschis pe luna iunie, Ministerul Transporturilor a identificat față de limitele stabilite și aprobate de către Guvern economii la titlul VII “Alte transferuri” în sumă de 15.611 mii lei, la titlul XI “Alte cheltuieli ” în sumă de 2.497 mii lei, iar la titlul XIII “Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR” în valoare de circa 112 milioane lei.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, pe luna iunie 2024, la “Transferuri între unități ale administrației publice” are de plătit credite bugetare în sumă de 117,04 milioane lei, iar la Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020, are de solicitat credite bugetare în sumă de 87,26 milioane lei.

Ambele sume sunt mai mici decât limitele de credite bugetare aprobate companiei naționale pe luna iunie.

O fabrica de reciclare va fi realizata cu circa 8 mil euro

Realocarea între titluri a limitelor bugetare aprobate pentru luna iunie 2024 va arăta astfel:

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2024

Sus