Oferte locuri de munca top

CNAIR va avea 2 mld de euro pentru investitii

Confom bugetului pentru anul 2024, ce va fi aprobat astăzi de Guvern, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – CNAIR SA are cheltuieli programate pentru investiții în valoare de peste 2 miliarde euro, echivalentul a 10.111.122 mii lei. Acestea sunt în scădere cu 6,96% față de valorile preliminate la sfârșitul anului 2023.

Proiectul pentru anul 2024 a fost conceput ca un element de legătură între preliminatul/realizatul anului 2023 și bugetul previzionat pentru anii 2024, 2025 și 2026, respectând structura și conceptul unui buget multianual.

Astfel, sursele necesare finanțării investițiilor au o valoarea estimată de 11.230.823 mii lei și sunt asigurate din: surse proprii în valoare de 127.893 mii lei, alocații de la buget pentru investiții în valoare de 11.041.026 mii lei, precum și alte surse în valoare de 61.904 mii lei.

Veniturile totale în valoare de 12.441.562,89 mii lei sunt estimate în creștere în anul 2024 faţă de cele realizate/preliminate în anul 2023 cu 28,55%.

În structură, veniturile din exploatare în valoare de 12.432.947 mii lei, dețin o pondere 99,93%, iar veniturile financiare în valoare de 8.615 mii lei, dețin o pondere de 0,07% în veniturile totale.

Veniturile din exploatare în valoare de 12.432.947 mii lei, sunt estimate în creștere cu 28,85% în anul 2024 față de cele preliminate/realizate la data de 31 decembrie 2023.

Cifra de afaceri în valoare de 1.956.302,02 mii lei, care reprezintă veniturile încasate din aplicarea anumitor tarife, specifice activității de transport pe drumurile naționale din România, a fost estimată în anul 2024, în creştere cu 1,07% faţă de cea preliminată/realizată în anul 2023.

Cheltuielile totale, în valoare de 12.427.962,64 mii lei, au fost fundamentate în funcţie de activităţile concrete din programele de achiziţii de bunuri şi servicii, pentru desfăşurarea activităţii.

Cheltuielile totale, dimensionate în functie de nivelul veniturilor totale programate a se realiza în anul 2024, sunt programate în creștere cu 28,59% faţă de cheltuielile totale preliminate/realizate în anul 2023.

În structura cheltuielilor totale în valoare de 12.427.962 mii lei, cheltuielile din exploatare sunt în valoare de 12.425.017,64 mii lei și dețin o pondere 99,98%, iar cheltuielile financiare sunt în valoare de 2.945 mii lei și dețin o pondere de 0,02%.

Cheltuielile de exploatare în anul 2024 sunt programate la valoarea de 12.425.017 mii lei, în creștere cu 28,59% față de cele preliminate/realizate la sfârșitul anuui 2023.

Cheltuielile cu personalul, în valoare de 978.254,69 mii lei, sunt programate în anul 2024 în creștere cu 16,17% față de cele preliminate/realizate la data de 31 decembrie 2023. Majorarea cheltuielilor de natură salarială, prognozată pentru anul 2024, are un cuantum de 97.874 mii lei.

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2024

Revista Arena Constructiilor aprilie 2024

Sus