Oferte locuri de munca top

CNAIR urmeaza sa decida cand se va putea deschide traficul la nodul Holdea

Stadiul lucrărilor la nodul Holdea din cadrul contractului de lucrări ”Autostrada Lugoj – Deva Lot 3, km 56+220 – km 77+361 – Execuție lucrări bretea ieșire – Descărcare Holdea și montare panouri fonoabsorbante”, a fost prezentat de CNAIR.

Problemele cu acest contract au început de la 13 august 2019, când CNAIR S.A. a întrunit Comisia de Recepție, constatând că nu sunt întrunite condițiile pentru efectuarea Recepției la Terminarea Lucrărilor aferentă acestui contract.
În data de 3 octombrie 2019, Antreprenorul a comunicat faptul că lucrările privind siguranța circulației au fost remediate.Totodată, Antreprenorul a solicitat Beneficiarului efectuarea Recepției la Terminarea Lucrărilor.
Astfel, în data de 28 octombrie 2019, a avut loc Inspecția Preliminară a Lucrărilor în vederea efectuării Recepției la Terminare, în care s-a constatat necesitatea realizării lucrărilor de curățenie generală a amplasamentului și completarea documentației care alcătuiește Cartea Tehnică a Construcției.

Precizări privind Expertiza Tehnică a lucrărilor de drum proiectate și executate în cadrul contractului “Proiectare și Execuție Autostrada Lugoj – Deva, lot 3 km 56+220 – km 77+361

Până la data prezentei conform prevederilor Contractului de Servicii încheiat între CNAIR S.A. și IPTANA S.A. privind realizare Expertiza Tehnică, Prestatorul a transmis Raportul prelimiar al Expertizei Tehnic .
Concluziile preliminare

Lucrările executate în acest stadiu, nefiind finalizate la parametrii proiectați, prezentând numeroase defecte, degradări în evoluție, nu permit deschiderea traficului în condiții de confort și siguranță, așa cum sunt stabilite prin reglementările tehnice în vigoare și prin documentația de proiectare care a stat la baza executării lucrărilor.
În urma analizei efectuate privind posibilitatea deschiderii circulației pe autostradă s-a constatat că la data inspecției preliminare, împrejmuirea prezintă vulnerabilități și defecte majore, a căror remediere nu se poate face pe termen scurt.

Astfel, au fost necesare investigații suplimentare pentru stabilirea soluțiilor de remediere, în urma cărora, după remediere, să se poată deschide în prima fază circulația în regim de drum cu 4 benzi de circulație cu restricții severe de tonaj și viteză, astfel:
– autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mică de 7,5 tone;
– viteza maximă de 90 km/h;
– viteză maximă de 50 km/h când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheață, mâzgă sau sunt ploi torențiale;
– viteză maximă de 60 km/h în zona podului peste râul Mureș (km 68+500 – km 69+500), respectiv pe zona podurilor de pe autostrada de la nodul Ilia (poduri și rampe între km 76+100 – km 77+000), cât și la nodul Dobr (km 67+000 – km 67+500);
– semnalizarea corespunzătoare a sectorului de drum, inclusiv a pericolului prezenței animalelor.
Deschiderea circulației în regim de autostradă, cu restricții de viteză și tonaj se poate face numai după rezolvarea tuturor vulnerabilităților împrejmuirii.
Deschiderea circulației pentru vehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone se va face numai după aplicarea măsurilor de remediere a defectelor constatate în cadrul expertizei tehnice pentru domeniul poduri.
La podul peste râul Mureș, până la efectuarea expertizei tehnice și aplicarea măsurilor de remediere a defectelor constatate se vor inspecta zilnic aparatele de reazem din momentul dării în circulație si se vor măsura deplasările aparatelor de reazem care nu sunt la poziția din proiect, deplasări măsurate în raport cu marginile plăcilor metalice superioare (de pe grinda metalica) și inferioare (de pe cuzinet). În cazul în care se constată deplasări semnificative peste marginea plăcii metalice inferioare sau superioare) traficul rutier va fi oprit pe calea respectivă, circulația urmând a se derula pe o singura cale, cu semnalizarea și amenajările corespunzătoare. Circulația se va relua ulterior numai după remedierea defecțiunii aparatului/aparatelor de reazem, în baza soluției stabilite de un expert tehnic în domeniul podurilor.

Deciziile vor fi luate dupa concluziile finale
CNAIR precizează că, în funcție de concluziile și recomandările ce vor fi prezentate în Raportul final al Expertizei Tehnice, autoritatea va decide:
– dacă remedierea lucrărilor ce prezintă deficiențe se va putea face sub trafic;
– ce proceduri administrative ar trebui să inițieze/parcurgă pentru a putea deschide traficul,
– când va putea deschide traficul;
– în funcție de anvergura lucrărilor rămase de executat, dacă acestea vor finalizate în regie proprie sau prin contractarea lor.

 

 

 

Citiți și:

Langa Bucuresti vor fi construite 9 hale, oferite spre vanzare

Un constructor va dezvolta blocuri cu peste 32 mii mp scd

Teren de circa 6,5 ha, pregatit pentru construirea de case

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/nov – dec 2019

 

 

 

Sus