Oferte locuri de munca top

CNAIR a reziliat contractul pentru autostrada Chiribis – Biharia  

CNAIR a anunțat că a reziliat contractul de proiectare și execuție pentru finalizarea Autostrăzii Brașov – Tg. Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 3C: Suplacu de Barcău – Borș, Lot 2 – Subsecțiunea 3C2: Chiribiș – Biharia, km 30+550 – km 59+100.  

Contractul a fost reziliat având în vedere următoarele aspecte:

  1. Prevederile din contractul încheiat în 11 august 2020
  2. Neîndeplinirea de către Antreprenor a indicatorilor prevăzuți la Punctele de Referință numărul 2 și numărul 3;
  3. Proiectul Tehnic elaborat de către Antreprenor nu respectă prevederile contractuale și legale în vigoare, ceea ce reprezintă o încălcare a prevederilor contractuale asumate de către Antreprenor;
  4. Incapacitatea Antreprenorului de a furniza o documentație de proiectare în termenii contractuali și în conformitate cu cerințele Beneficiarului;
  5. Antreprenorul exclude varianta de continuare a contractului și de finalizare a execuției lucrărilor în Valoarea de Contract Acceptată;
  6. Antreprenorul condiționează orice încetare amiabilă a contractului de posibilitatea participării acestuia la următoarea procedură de licitație pentru execuția acestui lot de autostradă;
  7. Neandeplinirea de catre Antreprenor a obligațiilor din Înștiințarea de remediere emisă de către Inginer conform sub-clauzei 15.1 din Condițiile Speciale de Contract și transmisă prin adresa BO3C2/21.0021/29.04.2021;
  8. Prevederile Sub-clauzei 15.2 din Condițiile Speciale ale Contractului: „Beneficiarul va fi îndreptăţit să rezilieze Contractul dacă Antreprenorul: (a)nu reuşeşte să respecte prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garanţia de Bună Execuţie] sau cerinţele unei înştiinţări potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.1 [Înştiinţarea de Remediere]”.
  9. Întârzierile majore, nejustificate și care exclud orice culpă a Beneficiarului în îndeplinirea de către Antreprenor a obligațiilor contractuale, faptul ca, prin aceasta conduită, Antreprenorul a dovedit incapacitatea de a continua, respectiv de a finaliza obiectivul prevăzut de contract, aspect care reprezintă, în mod vădit, neîndeplinirea unor obligații contractuale semnificative și esențiale, cât și atitudinea Beneficiarului, care, deși ar fi putut da eficiență instrumentului rezilierii la un moment anterior, a dovedit bună-credință și a acordat Antreprenorului prorogări și termene rezonabile în care acesta să revină în matca Acordului Contractual, manifestând o conduită în acord cu prevederile legale și contractuale.

Pregatirea unui drum de mare viteza, din nou in licitatie

În oricare din aceste evenimente sau circumstanțe, Beneficiarul, în termen de 14 zile de la transmiterea unei înștiințări către Antreprenor, are dreptul să rezilieze contractul, acest instrument instituțional operând de plin drept fără nicio altă notificare prealabilă, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești și / sau arbitrale și fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalități și să evacueze Antreprenorul de pe șantier.

Optiunea Beneficiarului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Beneficiarului prevăzut în contract sau alt drept. Astfel, după reziliere Antreprenorul va părăsi șantierul și va preda Inginerului toate bunurile solicitate, toate Documentele Antreprenorului și orice alte documente de proiectare întocmite de sau pentru el.

                                                                                                                               

Sus