Oferte locuri de munca top

Clauzele contractelor publice vor fi modificate in favoarea constructorilor

Vor fi modificate anumite clauze din contractele de execuţie de lucrări, precum și din cele de proiectare şi execuţie de lucrări, iar modificările îi avantajează pe constructori. (proiect atasat la finalul stirii)

Acest demers corespunde atât necesitații de adaptare la condițiile pieței (criza sanitară, criza militară, criza scumpirilor din energie și materiale de construcție etc.), cât și necesității de a oferi autorităților contractante pârghii legale și contractuale suficiente pentru a asigura buna implementare a contractelor, consideră inițiatorii noului proiect de act normativ.

Astfel va fi redus cuantumul reținut din fiecare Certificat de plată de la 10% la 5%.

Nou proiect rutier de 134 mil euro, aprobat

Propunerea, după cum apreciază oficialii, reprezintă o alternativă fiabilă prin care se evită eliminarea în integralitate a prevederilor referitoare la reținerile monetare.

Aceasta, deoarece, în lipsa altor garanții suficiente, vor exista în mod cert consecințe negative semnificative asupra bunei implementări a contractelor de lucrări, atât din punct de vedere al implicațiilor juridice, cât și cu privire la calitatea materialelor puse în operă și implicit a lucrărilor executate (care rămân negarantate sau garantate cu sume modice și/sau insuficiente).

Prevederile anumitor subclauze nu vor fi aplicate în situația în care antreprenorul constituie Garanția de Bună Execuție în cuantumul stabilit în Acordul Contractual.

Valoarea unui contract va fi majorata cu peste 30 mil lei

Pe parcursul derulării contractului, indiferent dacă a fost sau nu realizată Recepția la Terminarea Lucrărilor, atunci când cuantumul Garanției de Bună Execuție constituită prin rețineri succesive cumulat cu cuantumul Garanției pentru Sumele Reținute atinge pragul de 10% din prețul contractului, autoritatea contractantă nu va mai reține în continuare din Certificatele de Plată Sumele Reținute.

În situația în care cuantumul Garanției de Bună Execuție constituită prin rețineri succesive cumulat cu cuantumul Garanției pentru Sumele Reținute atinge pragul de 10% din prețul contractului și în condițiile în care pentru sumele reținute antreprenorul a utilizat instrumente de garantare, antreprenorul are obligația să le modifice în instrument de garantare de bună execuție în termenul stabilit de beneficiar.

 

Descărcați aici

Sus