Oferte locuri de munca top

Clarificari pentru beneficiarii programului Anghel Saligny

Parte din beneficiarii programului național de investiții Anghel Saligny au încărcat corect documente complete în platforma electronică, însă alții au semnalat anumite neclarități.

Ca urmare, vor fi emise câteva clarificări ale metodologiei repective.

Este vorba despre beneficiarii următoarelor tipuri de proiecte:

* alimentări cu apă și stații de tratare a apei;

* sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale;

* drumurile publice clasificate și încadrate ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților;

* poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice.

Noile tarife practicate de firma de constructii drumuri a unei primarii

Printre altele (vezi document integral la finalul stirii), la documentele necesare în vederea încheierii contractelor va fi adăugată hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului județean/hotărârea asociației de dezvoltare intercomunitară pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai sistemelor de alimentare cu apă/canalizare aflate în curs de realizare.

Pentru a evita întârzierile majore în realizarea obiectivelor de investiții, pentru obiectivele de investiții care se încadrează în categoria drumurilor publice pe al căror amplasament sunt în derulare lucrările de alimentare și/sau canalizare, va exista posibilitatea să transmită procesul verbal de recepție la finalizarea acestor lucrări doar pentru o parte din amplasamentul drumurilor publice.

Astfel, va fi posibilă transferarea de la bugetul de stat doar a sumelor necesare pentru acea parte din amplasament pentru care a fost transmis procesul verbal de recepție pentru lucrările de alimentare cu apă și/sau canalizare.

O statie de betoane si una de sortare, construite intr-un municipiu

În acest caz rămân aplicabile obligațiile de a încheia procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru sistemul de alimentare cu apă și canalizare pe tot amplasamentul drumului în termen de doi ani de la data introducerii obiectivului în lista obiectivelor de investiții finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

În ceea ce privește decontarea va fi introdusă o clarificare în sensul că prin bunuri achiziționate/furnizate se înțeleg utilaje, echipamente care nu necesită montaj și dotările prevăzute la cap. 4.4-4.5 din devizul general.

În cazul achiziționării materialelor în vederea efectuării lucrărilor de construcții, precum și a utilajelor, echipamentelor tehnologice și funcționale care necesită montaj, se transferă sume de la bugetul de stat doar după emiterea situațiilor care certifică lucrările executate ca urmare a punerii în operă a materialelor, respectiv a montării utilajelor și a echipamentelor tehnologice și funcționale

În cazul beneficiarilor asociații de dezvoltare intercomunitară s-a clarificat faptul că toate documentele necesare în vederea încheierii contractelor de finanțare trebuie încheiate de către sau pentru asociația de dezvoltare intercomunitară, aceasta fiind atât beneficiarul contractului de finanțare, cât și autoritatea contractantă în cadrul contractului de achiziție publică.

 

Descărcați aici

Sus