Oferte locuri de munca top

Clarificari legate de popririle pe conturi de proiect cu finantare europeana

Mai mulți beneficiari de finanțări europene au semnalat faputul că au fost înștiințați de băncile comerciale cu privire la popririle instituite de ANAF asupra conturilor speciale deschise pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene explică faptul că, în cazul proiectelor cu fonduri UE, pot apărea decalaje între momentul depunerii documentelor și, ulterior, al primirii banilor din proiect și momentul în care beneficiarii trebuie să plătească către ANAF impozitele și contribuțiile obligatorii cu reținere la sursă.

Codul de Procedură Civilă prevede că nu sunt supuse executării silite prin poprire „sumele reprezentând credite nerambursabile ori finanțări primite de la instituții sau organizații naționale și internaționale pentru derularea unor programe ori proiecte” (Art. 781, alin. 5, lit. b – Codul de Procedură Civilă).

„Pentru a evita sau a debloca acest tip de situații venim în sprijinul beneficiarilor cu recomandarea ca aceștia să informeze băncile comerciale, unde au deschise conturile de proiect, privind specificul conturilor deschise în vederea implementării proiectelor cu finanțare europeană. Totodată, solicităm sprijinul Asociației Române a Băncilor pentru a se asigura că prevederile legale sunt cunoscute și aplicate”, a declarat Cătălina Bădoiu, secretar de stat, coordonator al procesului de simplificare în cadrul MIPE.

Conform legii, impozitele cu reținere la sursă se fac venit la bugetul de stat, astfel încât pentru recuperarea unor astfel de creanțe fiscale se aplică mecanismul de executare silită a creanțelor fiscale.

Potrivit dispozițiilor art. 236 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, sumele reprezentând credite nerambursabile ori finanțări primite de la instituții sau organizații naționale ori internaționale pentru derularea unor programe ori proiecte nu sunt supuse executării silite prin poprire, în cazul în care împotriva beneficiarului acestora a fost pornită procedura executării silite.

În același sens, sumele aferente derulării proiectelor finanțate din fonduri europene, existente în conturile beneficiarilor, nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, cu excepția situației în care executarea silită privește creanțe bugetare rezultate din aplicarea prevederilor OUG nr. 66/2011.

În vederea asigurării premiselor de exploatare conformă a conturilor deschise pentru implementarea financiară a proiectelor europene, beneficiarii sunt rugați să se asigure de faptul că instituțiile bancare cu care colaborează pentru gestionarea acestor conturi în care se efectuează transferurile sumelor reprezentând prefinanțare/plată/rambursare, cunosc regimul juridic.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus