Solplanet x AeroFix

Cladirile din apropierea monumentelor publice vor avea nevoie de un nou aviz

Beneficiarii viitoarelor clădiri, amplasate în apropierea unui monument de for public, vor trebui să obțină un nou aviz. Același lucru va fi valabil pentru orice intervenție ce presupune eliberarea unei autorizații de construcție.

Această reglementare face parte dintre modificările propuse pentru Legea monumentelor de for public. Modificările au fost primite bine de către deputați și senatori. Recent două comisii de specialitate au avizat favorabil inițiativa, după ce aceasta a fost adoptată de Senat în luna septembrie.

Inițiatorul susține că protecția monumentelor de for public trebuie să cunoască un cadru mai exact, delimitarea fizică a zonelor de protecție necesitând integrarea în planurile urbanistice. Aceste zone de protecție trebuie să fie publice, cunoscute de eventualii beneficiari ai unor lucrări de construcții.

În acest sens, autoritățile administrației publice locale vor include în planurile urbanistice zonele aferente de protecție. Acestea vor fi delimitate pe baza reperelor topografice, geografice sau urbanistice, în funcție de trama stradală, relief și caracteristicile monumentului.

Orice intervenție ce presupune eliberarea unei autorizații de construcție în zona de protecție a lucrăriii de artă plastică monumentală de for public va fi realizată numai cu avizul prealabil al Comisiei Naționale pentru Monumentele de For Public.

Noi prevederi

Modificările mai vizează includerea în categoria lucrărilor de artă plastică monumentală de for public și următoarele lucrări:

* plăci sau alte lucrări comemorative

* fântâni

* mobilier urban de dimensiuni monumentale cu caracter decorativ

* sculpturi monumentale rezultate în urma organizării de tabere de creație plastică, reamplasate în spații publice.

Fiecărei plăci comemorative i se va aloca un cod cu răspuns rapid (QR) care va redirecționa utilizatorul către pagina dedicată a site-ului web, ce va conține informații de specialitate și de identificare a personalității sau evenimentului marcat.

Cheltuielile necesare amplasării plăcilor comemorative și funcționării site-ului web vor fi suportate din bugetul Ministerului Culturii, al unității administrativ-teritoriale sau de persoana care a propus amplasarea.

Dacă proprietarul sau administratorul nu va întreține monumentul de for public sau dacă nu va remedia degradările survenit într-un termen de 6 luni de la data la care a survenit degradarea, se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei. Pentru aceeași faptă, autoritățile locale vor fi sacționate cu amendată de la 1.000 la 5.000 lei.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2020

Sus