Oferte locuri de munca top

Cladiri sanatoase: ghid pentru expunerea la radon

Va intra în vigoare o nouă reglementare pentru asigurarea sănătății clădirilor.

Astfel, la finalul lunii noiembrie vom avea un ghid pentru reducerea expunerii la radon, ghid ce are caracter de recomandare.

Reglementarea tehnică cuprinde cerințe de calitate specifice pentru reducerea nivelului de expunere la radon a utilizatorilor clădirilor, în funcție de sursele și căile de acces ale radonului în interiorul clădirii, respectiv de particularitățile amplasamentului clădirilor. Reglementarea tehnică vizează clădirile existente:

* rezidențiale

* publice (clădiri de învățământ, clădiri în care funcționează unități sanitare, clădiri care deservesc servicii publice de asistenţă socială, sedii administrative ale autorităților publice etc.)

* civile care adăpostesc activităţi economice în care funcţionează sedii de firme, fabrici, industii, hale, birouri etc.

Ghidul conține printre altele metodologii de proiectare și realizare a elementelor de contact a clădirilor existente cu terenul de fundare, precum și a racordurilor de îmbinare a instalațiilor subterane și a trecerilor prin elementele structurale de contact, inclusiv proiectarea și realizarea de hidroizolații rezistente la pătrunderea radonului.

Reglementarea se aplică clădirilor pentru care se realizează lucrări de intervenție și pentru care, în urma măsurărilor de depistare a concentrației de activitate de radon în aerul interior, cel puțin un rezultat depășește nivelul național de referință de 300 Bq/mc.

Ansambluri cu peste 340 apartamente, in curs de autorizare

Prevederile nu se aplică clădirilor:

* ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentului ordin;

* pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost inițiate procedurile de achiziție publică până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, prin transmiterea spre publicare a anunțului de participare/emiterea invitației de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost recepționate de

investitor/beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare;

* ale căror proiecte tehnice sunt elaborate în baza studiilor de fezabilitate/documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții menționate anterior;

* ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții necesită actualizare, în conformitate cu actele normative în vigoare, dacă au fost elaborate și recepționate de investitor/beneficiar până la data intrării în vigoare reglementării, ori sunt depuse spre reaprobare/reavizare.

 

 

 

 

Descărcați aici

 

 

 

Login Required

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 7/octombrie 2023

Revista Arena Constructiilor octombrie 2023

Sus