Oferte locuri de munca top

Cladiri publice: programul de eficienta energetica devine multianual

A devenit multianual Programul privind creșterea eficienței energetice a clădirilor publice.

Acesta prevede acordarea de finanțare pentru modernizarea clădirilor publice.

Cei interesați se pot înscrie în perioada 11 decembrie 2023, ora: 1000 – 31 decembrie 2023, ora: 2359 sau până la epuizarea bugetului.

Lucrările finanțate vizează:

* îmbunătățirea izolației termice a clădirii

* introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde de consum, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv a sistemelor de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele urbane de încălzire/răcire, după caz;

* utilizarea surselor regenerabile de energie;

* implementarea sistemelor de management energetic;

* înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, tehnologie LED;

* respectarea cerințelor privind calitatea aerului interior prin ventilare mecanică;

* orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării scopului proiectului.

Finanțarea programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament și bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru mediu.

Bugetul alocat programului este de 596,5 milioane lei, iar înscrierea se face prin intermediul aplicației informatice, puse la dispoziție de AFM, în limita a 200% din bugetul alocat programului.

Terminal multimodal, de peste 9 mil euro, intr-un municipiu

În cadrul unei sesiuni de finanțare, suma maximă care poate fi acordată unui solicitant, prin una sau mai multe cereri de finanțare, este:

* 6 milioane lei pentru comune cu o populație de până la 5.000 de locuitori inclusiv;

* 12 milioane lei pentru comune cu o populație de peste 5.001 locuitori;

* 16 milioane lei pentru orașe;

* 28 milioane lei pentru consilii județene;

* 28 milioane lei pentru municipiul de rang 0;

* 28 milioane lei pentru municipii de rang I;

* 20 milioane lei pentru municipii de rang II;

* 24 milioane lei pentru subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București.

Finanțarea se acordă în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiție și în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanți.

Sunt eligibile pentru a participa în cadrul programului următoarele categorii de solicitanți:

* unitățile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraș, municipiu, județ;

* subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București;

* instituțiile publice din subordinea/în coordonarea autorităților deliberative ale administrației publice locale;

* cluburile sportive de drept public și COSR;

* unitățile publice centrale și/sau teritoriale cu atribuții specifice în domeniul:

– apărării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, a proprietății publice și private, asigurarea ordinii publice, prevenirea și combaterea faptelor antisociale;

– protecția civilă și gestionarea situațiilor de urgență; apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă a populației și bunurilor.

 

 

 

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

Login Required

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 7/octombrie 2023

Revista Arena Constructiilor octombrie 2023

Sus