Oferte locuri de munca top

Cladiri monument istoric: clasare si inventariere dupa norme actualizate

Normele pe baza cărora sunt clasate și inventariate monumentele istorice vor fi actualizate, având în vedere intervențiile legislative din ultimii ani.

Modificările au în vedere adaptarea și utilizarea criteriilor la clasarea și inventarierea bunurilor imobile incluse în patrimoniul tehnic şi industrial.

Astfel, conform unui proiect de ordin de ministru, sunt vizate următoarele schimbări:

* actualizarea grilei de calificative de la criteriul vechimii, care este depăşită temporal

* conţinutul dosarului de clasare, conform prevederilor legale în vigoare și a practicii (includerea de documentații privind releveele, delimitarea zonei de protecție a monumentului istoric, actele de proprietate, avizele comisiilor de specialitate);

* completarea listei entităților cărora li se transmite comunicarea privind declanșarea procedurii de clasare.

În acest mod, calificativele acordate unui imobil în baza criteriului vechimii vor fi:

* imobil ridicat până în anul 1775 – excepţional;

* imobil ridicat între anii 1776-1830 – foarte mare;

* imobil ridicat între anii 1831-1870 – mare;

* imobil ridicat între anii 1871 -1945 – medie;

* imobil ridicat între anii 1946 şi 50 de ani înaintea propunerii de clasare – mică.

Cladiri cu locuinte colective, in autorizare intr-un municipiu

Evaluarea în baza criteriului vechimii va fi ponderată de:

* autenticitatea concepţiei, a  materialelor şi a procedeelor de construcţie și amenajare, precum şi a amplasamentului;

* categoria tipologică a bunului, programul funcțional/de arhitectură în care se încadrează respectivul bun evaluat, în situația categoriilor/programelor pentru care realizarea de bunuri în România a început după 1775.

Conform schimbărilor propuse, la acordarea calificativelor în baza criteriului vechimii se va avea în vedere şi:

* vechimea iniţială a imobilului şi a intervenţiilor ulterioare;

* vechimea elementelor componente ale imobilului;

* vestigiile arheologice atestate, aparţinând unor imobile anterioare celui care face obiectul evaluării;

* ponderea elementelor componente, în funcție de etapa din care provin;

* apartenența la o categorie tipologică, program de arhitectură, funcțional recent constituite.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/ aprilie  2023

Sus