Oferte locuri de munca top

Circa 530 mil euro, estimati pentru investiţii în retele de apa si canalizare din Ialomiţa

Aproximativ 530 de milioane de euro vor fi investiţi în reţelele de apă şi canalizare din Ialomiţa, potrivit master planului pentru obiectivul “Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în regiunea Constanţa – Ialomiţa“ care a fost aprobat săptămâna trecută de Consiliul Judeţean Ialomiţa.

Costurile totale de investiţie pentru întreaga perioadă de prognoză (2013-2042) la nivelul judeţului, exprimate în preţuri curente, sunt de 529,72 milioane euro, din care 91,74 milioane euro sunt aferente sistemului de apă şi 437,98 milioane euro sunt aferente sistemului de apa uzat.

Cea mai mică investiţie pe locuitor din mediul urban este în Slobozia cu 23 euro/locuitor, în timp ce investiţia cea mai mare pe locuitor se înregistreaza în Căzăneşti cu 1.773 euro/locuitor, datorită volumui mare de investiţii necesar pentru conformare.

Localităţile rurale înregistrează o valoare de 2.590 euro/locuitor.

 

Proiectul constă în următoarele activităţi:

*reabilitarea conductelor de aducţiune de la sursele de apă de suprafaţă şi subterană şi a staţiilor de tratare a apei;

*reabilitarea şi extinderea rezervoarelor de apă, a staţiilor de pompare, de hidrofor, contorizare şi a reţelelor de alimentare cu apă potabilă;

*reabilitarea şi extinderea sistemelor de colectare şi epurare a apelor uzate.

Finanţarea se va face din Fonduri de Coeziune, pentru perioada 2014 – 2020, care este împărţită în două faze:

*faza 1 (2014 – 2020). În cadrul acestei faze se va asigura aprovizionarea cu apă a zonelor rurale şi se va livra apă potabilă curată în toate aşezările urbane cu mai mult de 50 de locuitori.

Infrastructura de apă uzată se va axa pe colectarea şi epurarea apelor uzate în aglomeraţiile cu mai mult de 2.000 de locuitori echivalenţi.

*faza 2 (2020 – 2042): In aceasta fază sistemele de alimentare cu apă vor fi bine dezvoltate. Operatorii regionali vor avea suficiente cunoştinţe tehnice şi comerciale pentru promovarea extinderii serviciilor de alimentare cu apă.

Analiza economico – financiară a costurilor de investiţii de capital, de operare şi întreţinere este realizată pentru perioada 2013 – 2042.

Rasfoieste revista ARENA Constructiilor , editia nov – dec 2016

Sus