Solplanet x AeroFix

Circa 234 mil euro, vouchere pentru panouri fotovoltaice

Aproape 234 milioane de euro ar urma să fie alocate din fonduri europene pentru acordarea de vouchere în vederea stimulării instalării de panouri fotovoltaice și a sistemelor de stocare a energiei aferente pentru clădirile rezidențiale aparținând persoanelor fizice.

Fondurile sunt din capitolul REPowerEU din PNRR.

Alocarea indicativă a României pentru investițiile ce pot fi incluse în propunerea de capitol REPowerEU este de 1,44 miliarde de euro, inclusiv contribuția proprie.

Comisia Europeană a recomandat statelor membre să inițieze cât mai curând posibil dialogul și să transmită propunerile pentru noul capitol REPowerEU

În cadrul discuțiilor cu reprezentanții CE, România a precizat că principalul obiectiv al noului capitol va fi asigurarea independenței energetice a României prin promovarea producției de energie din surse regenerabile.

Totodată, a prezentat pe scurt posibilitățile investiționale pentru capitolul REPowerEU, și anume: investiții în centrale hidroenergetice, panouri solare instalate pe canalele de irigație, parcuri fotovoltaice și eoliene instalate pe terenurile neproductive pentru agricultură ale Agenției Domeniilor Statului și finanțarea unor proiecte pilot care să conducă la independența energetică a satelor.

Peste 380 apartamente, in noi etape de dezvoltarea unui mare ansamblu

În portofoliul de reforme și investiții aferente noului capitol REPoweEU au fost reținute și îngrijorările Comisiei Europene cu privire la riscurile de implementare aduse de elaborarea unui pachet investițional supradimensionat cu proiecte imature sau cu risc de blocaj în faza de autorizare de mediu.

MIPE propune pentru noul capitol REPowerEU un pachet de investiții echilibrat ce conține un portofoliu de proiecte cu riscuri mici de implementare sau de blocaje de mediu, mai jos prezentat.

Pachetul investițional se încadrează în alocarea României prin Regulamentul (UE) 2023/435,

luând în considerare și propunerea de transfer a rezervei de ajustare la Brexit (BAR):

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/ martie  2023

Sus