Oferte locuri de munca top

Circa 22 mil lei pentru reabilitarea unui muzeu national

Proiectul care vizează reabilitarea clădirilor care aparțin Muzeului Național Secuiesc Sfântu Gheorghe va fi finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Valoarea totală a proiectului se ridică la peste 21 milioane lei.

Scopul proiectului este reabilitarea, modernizarea, conservarea, protecția și valorificarea durabilă a Ansamblului Muzeului Național Secuiesc.

Proiectul este implementat de către Consiliul Județean Covasna.

Valoarea totală a proiectului, în urma etapei de evaluare și selecţie a proiectelor, este de 21.816.149 de lei, din care 14.311.326 de lei reprezintă finanțarea nerambursabilă.

Durata proiectului va fi de 60 de luni.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

* Valorificarea, protecția și conservarea patrimoniului cultural, ca factor stimulator al creșterii economice în regiune

* Crearea de surse suplimentare de venit prin dezvoltarea și valorificarea patrimoniului istoric, cultural național al ansamblului Muzeului Național Secuiesc, prin mărirea spațiului expozițional și creșterea numărului de exponate

* Muzeul Național Secuiesc contribuie la promovarea potențialului turistic ce se va dezvolta ca urmare a reabilitării, protejării, dezvoltării și valorificării obiectivului de patrimoniu.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Sus